Dziękuje Cytaty

Dziękuje Cytaty: Dro­gi Boże Dzięku­je. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie. Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś. Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała. Dziękuję za wszys­tko. Two­ja córka. -chrupcia


Dziękuje Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Dziękuje Cytaty: Najlepiej człowiek prosi, kiedy dziękuje. -Stefan Wyszyński kard


Dziękuje Cytaty: Naj­le­piej człowiek pro­si, gdy dziękuje. -Stefan Wyszyński


Dziękuje Cytaty: Uwa­ga, człowiek! Dziękuję, pójdę inną drogą. -Wiesław Brudziński


Dziękuje Cytaty:


Dziękuje Cytaty: Życia smakuję Ra­dość na dob­re wieści Ma­mo dziękuję Krys­ty­na Sz.25.12.2015r. -krysta


Życia-smakuję-ra­dość-na dob­re-wieś-ma­mo-dziękuję-krys­ty­na-sz25122015r
Dziękuje Cytaty: Dziękuję... Po­tykam się, a Ty wy­ciągnąłeś do mnie swoją po­mocną dłoń... -Still_Butterfly


dziękuję-po­tykam-ę-a ty wy­ągnąłeś-do mnie-swoją-po­mocną-dłoń
Dziękuje Cytaty: Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą wdzięcznością. -Gottfried Ephraim Lessing


radość-która-przemienia-ę-w-dziękuję-jest-najlepszą-wdzięcznośą
Dziękuje Cytaty: -Dlacze­go się nie uśmiechasz? -Uśmiech to oz­na­ka ra­dości nie sądzisz? -Tak. -Nie mam po­wodów do uśmie­chu, nie jes­tem szczęśli­wy. A wyk­rzy­wiać brzyd­kiej twarzy w gry­masie uśmie­chu bez po­wodu, nie zamierzam. -Dać ci powód? -Jeżeli uważasz, że potrafisz. -Nie pot­ra­fię, ale będę próbowała. -Dziękuję. -Widzisz, jed­nak się uśmiechnąłeś. -Jes­teś pier­wszą osobą, która chce wy­wołać u mnie uśmiech, to jest powód do uśmiechu. -Na tym po­lega przy­jaźń, na próbowaniu. Dla M.Dziękuję że jesteś. -martwy za życia


Dziękuje Cytaty: Dziękuję kocha­nie za nóż, kiedyś będzie po mnie już. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


dziękuję-kocha­nie-za nóż-kiedyś-będzie-po mnie-już-®-by mrs-vercetti 
Dziękuje Cytaty: SON­DAŻ :KTO GŁOSO­WAŁ ZA PIS-EM, TEN NIE DA­JE MI FISZEK! DZIĘKUJĘ!  -Niusza


son­daŻ-kto-gŁoso­waŁ-za pis-em-ten-nie-da­je-mi fiszek-dziĘkujĘ 
Dziękuje Cytaty: Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu, za to że nie jest całym człowiek pojedynczy. -Jan Twardowski


dziękuję-ci-za-miłość-prędką-bez-namysłu-za-to-że-nie-jest-całym-człowiek-pojedynczy
Dziękuje Cytaty: Dziękuję za tra­gedię. Pot­rze­buję te­go dla swo­jej sztuki. -Kurt Cobain


dziękuję-za tra­gedię-pot­rze­buję te­go-dla-swo­jej-sztuki
Dziękuje Cytaty: Jako katolik dziękuję Bogu za heretyków. Herezja to tylko inne określenie wolności myśli. -Graham Greene


jako-katolik-dziękuję-bogu-za-heretyków-herezja-to-tylko-inne-określenie-wolnoś-myśli
Dziękuje Cytaty: Kiedy up­ra­wiam miłość fi­zyczną chcę czuć, jak­bym trzy­mała w garści cały Wszechświat. /dziękuję, Michael/  -dooorotis


kiedy-up­ra­wiam-miłość-fi­zyczną-chcę-czuć-jak­bym-trzy­ła-w garś-cały-wszechświat-dziękuję-michael 
Dziękuje Cytaty: Całonoc­na roz­mo­wa, szum skrzy­deł nad moją głową. Le­piej być szczęśliwą, niż wys­paną... dziękuję Aniele mój. -onejka


całonoc­na-roz­mo­wa-szum-skrzy­deł-nad-moją-głową-le­piej-być-szczęśliwą-ż-wys­paną-dziękuję aniele-mój
Dziękuje Cytaty: Wit­ka­cy, niedo­ceniany, zag­matwa­ny, roz­da­wał na rautach wi­zytówki zse skrótem D.U.P.A.. Skrót oznaczał: Dziękuję Uprzejmie Przyjdę Akuratnie  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


wit­ka­cy-niedo­ceniany-zag­matwa­ny-roz­da­wał-na rautach-wi­zytówki-zse-skrótem-dupa-skrót-oznaczał-dziękuję-uprzejmie-przyjdę