Dziś Boi się Cytaty

Dziś Boi się Cytaty: Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła? -Freehil


kto-jest-bardziej-niemądry-dziecko-które-boi-ę-ciemnoś-czy-mężczyzna-który-boi-ę-światła
Dziś Boi się Cytaty: W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej. -Pier Paolo Pasolini


w dyk­­turze-każdy-boi ę-każde­go-a ­den-boi ę-najbardziej
Dziś Boi się Cytaty: Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi. -Ivo Andric


kto-ę-boi-nie-wiedząc-właściwie-czego-podwójnie-ę-boi
Dziś Boi się Cytaty: A kto się Boga boi, ten się nic nie boi. -Adam Mickiewicz


Dziś Boi się Cytaty: Ateis­ta nie boi się śmier­ci, bo nie wie­rzy, że po niej is­tnieje in­na sfe­ra. Wierzący boi się, bo nie jest pew­ny czy tra­fi tam gdzie by chciał. -Mateusz Piecki Schizoidalny


ateis­-nie boi ę-śmier­-bo nie wie­rzy-że po niej-is­tnieje-in­na-sfe­ra-wierzący boi-ę-bo nie jest pew­ny-czy-tra­fi-tam
Dziś Boi się Cytaty: Czym jest raj? To miej­sce wol­ne zła, smut­ku, bólu, niena­wiści, cier­pienia, woj­ny. Pa­nuja tam miłość, przy­jaźń, cisza, spokój... Więc te­raz na­suwa się py­tanie: Czy człowiek boi sie śmier­ci, czy boi się zo­baczyć Bo­ga, który zna wszys­tkie je­go grzechy?  -tkaczu32


Dziś Boi się Cytaty: To bardzo niedobrze, jeżeli kobieta przeżyje najgorsze, co może jej się zdarzyć, bo potem nie boi się już niczego. A to bardzo źle, gdy kobieta niczego się nie boi. -Margaret Mitchell


to-bardzo-niedobrze-żeli-kobieta-przeżyje-najgorsze-co-może-jej-ę-zdarzyć-bo-potem-nie-boi-ę-już-niczego-a-to-bardzo-ź-gdy-kobieta-niczego-ę
Dziś Boi się Cytaty: Strach boi się odważnych. -Józef Bułatowicz


Dziś Boi się Cytaty: Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach... -ichwillfreisein


dzis-jest dzis-co-bedzie-jutro-po­mar­twie-sie-jutro-40-lat-tak-prze­zylam-z-us­mie­chem-na ustach
Dziś Boi się Cytaty: Na­turys­ta nie boi się kieszonkowca. -Andrzej Pilipiuk


Dziś Boi się Cytaty: Diabeł boi się ludzi radosnych. -św. Jan Bosko


Dziś Boi się Cytaty: To nie mo­je dłonie pie­szczą Cie dziś czule Nie mo­ja bro­da ka­leczy twą skórę Nie mo­je ra­miona Cie dziś obejmują Nie mo­je us­ta ci dziś ten wier­sz recytują  -Maluka


to nie mo­-dłonie-pie­szczą-cie-dziś-czule-nie-mo­ja-bro­da-ka­leczy-twą-skórę-nie-mo­-ra­miona-cie-dziś-obejmują-nie-mo­-us­
Dziś Boi się Cytaty: Goły podróżny nie boi się rozbójnika. -Decimus Junius Juvenalis


Dziś Boi się Cytaty: Ko­go szczęście wy­niesie niech się upaść boi. -Mikołaj Rej


ko­go-szczęście-wy­niesie-niech ę-upaść-boi
Dziś Boi się Cytaty: Balon zależy od wiatrów i boi się szpil. -Stefan Garczyński


Dziś Boi się Cytaty: Fortuna boi się odważnych i uciska bojaźliwych. -Seneka


fortuna-boi-ę-odważnych-i-uciska-bojaźliwych
Dziś Boi się Cytaty: Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. -Ignacy Krasicki


Dziś Boi się Cytaty: Niewin­ność śmier­ci się nie boi ... -Cykam


niewin­ność-śmier­ ę-nie boi