Dziś Respekt Dla Cytaty

Dziś Respekt Dla Cytaty: Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli. -Truman Capote


młoda-generacja-także-dziś-respekt-dla-staroś-dla-starego-wina-starej-whisky-i-starych-mebli
Dziś Respekt Dla Cytaty: Paraliżował go respekt przed sobą. -Antoni Chodorowski


Dziś Respekt Dla Cytaty: Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni. -KlauDii


Dziś Respekt Dla Cytaty: Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały... -22luty


kiedyś-by­liśmy-dla-siebie-całym-światem-dziś-mam-wrażenie-że ten-świat-jest dla-nas-dwo­-za ły
Dziś Respekt Dla Cytaty: Powinniśmy otwarcie proklamować misję zjednoczonej Europy, której koncepcja moralna zasłuży na respekt i wdzięczność ludzkości i której materialna potęga taka, iż nikt nie ośmieli się zakłócić jej pokojowego kursu. -Anonim


Dziś Respekt Dla Cytaty: To nie mo­je dłonie pie­szczą Cie dziś czule Nie mo­ja bro­da ka­leczy twą skórę Nie mo­je ra­miona Cie dziś obejmują Nie mo­je us­ta ci dziś ten wier­sz recytują  -Maluka


to nie mo­-dłonie-pie­szczą-cie-dziś-czule-nie-mo­ja-bro­da-ka­leczy-twą-skórę-nie-mo­-ra­miona-cie-dziś-obejmują-nie-mo­-us­
Dziś Respekt Dla Cytaty: Dawniej ludzie uczyli się dla samych siebie, dziś robią to na pokaz. -Konfucjusz


dawniej-ludzie-uczyli-ę-dla-samych-siebie-dziś-robią-to-na-pokaz
Dziś Respekt Dla Cytaty: Dziś ho­nor to słabość ..a bez­względność to siła ...a gdzie w tym wszys­tkim miej­sce dla człowieka... ?  -starry night


dziś-ho­nor-to słabość-a bez­względność-to ła-a-gdzie-w tym-wszys­tkim-miej­sce-dla-człowieka- 
Dziś Respekt Dla Cytaty: Je­den sie­dzi dziś w cieniu dla­tego, że in­ny daw­no te­mu po­sadził w tym miej­scu drzewo. -Warren Buffett


je­den-sie­dzi-dziś-w cieniu-dla­tego-że in­ny-daw­no-te­mu-po­sadził-w tym-miej­scu-drzewo
Dziś Respekt Dla Cytaty: Śniłem dziś o To­bie - o tym, jak wiele dla mnie znaczyłaś.. I wiesz co ? Nie wys­pałem się. -Szusz


Śłem-dziś-o to­bie- o tym-jak wiele-dla-mnie-znaczyłaś-i-wiesz-co  nie-wys­pałem-ę
Dziś Respekt Dla Cytaty: Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane  -daru


wczo­raj-to już-historia-jut­ro-to wiel­ka-tajemnica-a-dziś-dziś-to dar-losu-usłyszane 
Dziś Respekt Dla Cytaty: Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna. -Albert Camus


jedyne-lekarstwo-dla-znużonych-życiem-w-gromadzie-życie-w-wielkim-mieście-to-jedyna-pustynia-jaka-jest-dziś-dostępna
Dziś Respekt Dla Cytaty: Słońce kochamy Dziś jed­nak pot­rzeb­ny deszcz Piekiel­ny upał Cris 12.08.2015r. z szuf­la­dy- ak­tual­ny i na dziś... -Cris


słoń-kochamy-dziś-jed­nak-pot­rzeb­ny-deszcz-piekiel­ny-upał-cris-12082015r-z-szuf­­dy-ak­tual­ny-i na dziś
Dziś Respekt Dla Cytaty: Mog­li­byśmy być szczęśli­wi gdy­byśmy tyl­ko chcieli, gdy­by za­miast użalać się że pa­da wyjść na spa­cer w deszczu, pa­miętasz? nie było dla nas żad­nych gra­nic, świat był piękny, wszys­tko ta­kie pros­te. Cie­szy­liśmy się z każdej spędzo­nej ra­zem chwi­li... A dziś? Dziś nic nie ro­bimy spon­ta­nicznie, jes­teśmy więźniami włas­nych ograniczeń. -AgniM


Dziś Respekt Dla Cytaty: Gdyby mnie kto dziś zapytał, jakie cnoty uważam za najważniejsze dla lekarza, odpowiedziałbym bez wahania: ludzkość, sumienność i stanowczość. -Władysław Biegański


gdyby-mnie-kto-dziś-zapytał-jakie-cnoty-uważam-za-najważniejsze-dla-lekarza-odpowiedziałbym-bez-wahania-ludzkość-sumienność-i-stanowczość
Dziś Respekt Dla Cytaty: Zrób jut­ro, co masz zro­bić dziś. A jeśli uda ci się to od­wlec do przyszłego ty­god­nia, tym le­piej dla ciebie. -Marian Keyes


zrób-jut­ro-co masz-zro­bić-dziś-a śli-uda- ę-to od­wlec-do przyszłego-ty­god­nia-tym-­piej-dla-ciebie
Dziś Respekt Dla Cytaty: To co wy­daje nam się być piekłem na ziemi dziś, jut­ro może być dla nas niebem. -Nadzieja21


to co wy­daje-nam ę-być-piekłem-na ziemi-dziś-jut­ro-może-być-dla-nas-niebem
Dziś Respekt Dla Cytaty: Tu każdy się sprzęża i spija Bi­je się Rzuca Narzuca Przesadza Dla mnie kwiatek pachnie malinami Gdy wchodzę w głąb przytłumionych mielizn Mil­cze­nie bez­bar­wnych słów Nie dla mnie już dziś Kiedy pot­ra­fię iść na przód I widzę w ciemności Zachód wasze­go cienia. Dzięki- Kszyszu­niu :)  -iluzjanago