Działa Szyb­ko Cytaty

Działa Szyb­ko Cytaty: Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Działa Szyb­ko Cytaty:


Świat-zbyt-szyb­ko-umiera-ludzie-zbyt-szyb­ko ę-starzeją-i umierają-zwierzę-i rośli­ny-zbyt-szyb­ko-wy­mierają-~pa­weł-rychlica 
Działa Szyb­ko Cytaty: Szyb­ko zdo­byta sława jeszcze szyb­ciej więdnie. -Arthur Schopenhauer


szyb­ko-zdo­byta-sława-jeszcze-szyb­ciej-więdnie
Działa Szyb­ko Cytaty: Miłość to woj­na, w której szyb­ko można zwy­ciężyć tyl­ko wy­wie­szając białą flagę i szyb­ko przeg­rać ogłaszając się jej je­dynym zwycięzcą. -aforystokrata


miłość-to woj­na-w której szyb­ko-można-zwy­ężyć-tyl­ko-wy­wie­szając-białą-flagę-i szyb­ko-przeg­rać-ogłaszając ę-jej
Działa Szyb­ko Cytaty: Jak dzień pogodny działa rozweselająco na człowieka, tak miło działa wesoło uśmiechnięte oblicze - prędzej otwiera się nasze serce i budzi zaufanie do człowieka wesołego niż do ponurego tetryka. -Karol Juliusz Weber


Działa Szyb­ko Cytaty: To wszys­tko się zbyt szyb­ko dzieje.. Życie za szyb­ko się kończy...[*]  -stokrotka123


to wszys­tko ę-zbyt-szyb­ko-dzieje-Życie-za szyb­ko ę-kończy 
Działa Szyb­ko Cytaty: Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie


bo po mi­mo-młode­go-wieku-wie­działa- że nie za­bije-no­wego-życia-wie­działa- że to życie-kiedyś-przy­tuli-ją i po­wie
Działa Szyb­ko Cytaty: Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Działa Szyb­ko Cytaty: rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


rozchylasz-za­cieka­wione-usta-zamykając-oczy-czekasz-wdychając-po­wiew-nieznanego-ekscytacja-rośnie-a-ser­-bije-szyb­ciej-szyb­ciej-co
Działa Szyb­ko Cytaty: Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości... -starry night


Działa Szyb­ko Cytaty: Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron


nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Działa Szyb­ko Cytaty: Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni. -MistrzyniPióra


Działa Szyb­ko Cytaty: Złama­na za­sada nie działa. -Władysław Grzeszczyk


Działa Szyb­ko Cytaty: Mądrość działa na określonej przestrzeni, głupota na nieograniczonej. -Anonim


mądrość-działa-na-określonej-przestrzeni-głupota-na-nieograniczonej
Działa Szyb­ko Cytaty: fak­tycznie ru­mianek działa na wy­pa­danie serca  -Emilia Szumiło


fak­tycznie-ru­mianek-działa-na wy­pa­danie-serca 
Działa Szyb­ko Cytaty: Cu­dow­ny lek miał być od serca, działa na nerwy. -onejka


cu­dow­ny-lek-miał-być-od serca-działa-na nerwy
Działa Szyb­ko Cytaty: Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie. Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości. Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje. -Matołek


Działa Szyb­ko Cytaty: Gdy­by przyszłość wie­działa co ją cze­ka,nig­dy by nie nadeszła. -Urszula Zybura


gdy­by-przyszłość-wie­działa-co ją cze­kanig­dy-by nie nadeszła