Działać Jak człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Działać Jak człowiek Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Działać Jak człowiek Cytaty: Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu. -Pablo Picasso
nie-co-naśladować-życia-trzeba-działać-jak-ono-działać-przeciwko-niemu
Działać Jak człowiek Cytaty: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Działać Jak człowiek Cytaty: Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie. -Johann Wolfgang Goethe
myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
Działać Jak człowiek Cytaty: Nic nie zostałoby nigdy doprowadzone do końca, gdyby człowiek czekał, aż nauczy się działać w sposób całkowicie bezbłędny. -John Henry Newman
nic-nie-zostałoby-nigdy-doprowadzone-do-końca-gdyby-człowiek-czekał-aż-nauczy-ę-działać-w-sposób-całkowicie-bezbłędny
Działać Jak człowiek Cytaty: Urzędnik żyje ze swojej mizernej pensji, jak również z nie dającego się zniszczyć przekonania, że bez niego urząd nie będzie mógł działać. -Kurt Tucholsky
urzędnik-żyje-ze-swojej-mizernej-pensji-jak-również-z-nie-dającego-ę-zniszczyć-przekonania-że-bez-niego-urząd-nie-będzie-mógł-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz. -Kaye
miłość-jest jak nar­ko­tyk-do za­kocha­nia-­den-krok-a do od­kocha­nia-długa-te­rapia-działać może-z pa­re-dni-miesiąc-rok
Działać Jak człowiek Cytaty: Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. -Herman Hesse
mądrość-myść-ze-sceptycyzmem-działać-z-optymizmem
Działać Jak człowiek Cytaty: Trzeba działać, aby samego siebie poznać. -Albert Camus
trzeba-działać-aby-samego-siebie-poznać
Działać Jak człowiek Cytaty: Nawet najmniejsza ilość dobra nie jest zdolna eliminować zła ze świata samym swoim istnieniem. Tak jak aktywne jest zło - musi być aktywne i dobro: musi ono działać przez nasze słowa, czyny i przykład. -Tadeusz Olszański
Działać Jak człowiek Cytaty: Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: Z braku części zamiennych przestały w ludziach działać hamulce. -Elżbieta Grabosz
z-braku-częś-zamiennych-przestały-w-ludziach-działać-hamulce
Działać Jak człowiek Cytaty: Muzyka potrafi działać na podświadomość, pomaga skutecznie sprzedawać... -Jarosł‚aw Kozak
muzyka-potrafi-działać-na-podświadomość-pomaga-skutecznie-sprzedawać
Działać Jak człowiek Cytaty: Łatwiej jest zrozumieć konieczność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łatwiej-jest-zrozumieć-konieczność-działania-ż-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: Wiara ma to do siebie, że jeszcze po zniknięciu nie przestaje działać. -Ernest Renan
wiara-to-do-siebie-że-jeszcze-po-zniknięciu-nie-przestaje-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem! -Anonim
powiedz-mi-a-zapomnę-pokaż-a-zapamiętam-pozwól-mi-działać-a-zrozumiem
Działać Jak człowiek Cytaty: Człowiek kierujący się wyłącznie rozumem staje się równie automatyczny w swoim postępowaniu, jak człowiek kierujący się instynktem, jak prymityw sterowany kilkoma elementarnymi instynktami. -Dana Dumitriu
człowiek-kierujący-ę-wyłącznie-rozumem-staje-ę-równie-automatyczny-w-swoim-postępowaniu-jak-człowiek-kierujący-ę-instynktem-jak-prymityw
Działać Jak człowiek Cytaty: Miast mówić lub mil­czeć, win­no się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-mil­czeć-win­no ę-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: Człowiek musi mieszkać jak człowiek, żeby być człowiekiem. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
Działać Jak człowiek Cytaty: Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek. -Antoine De Saint - Exupery
Działać Jak człowiek Cytaty: Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowonarodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Działać Jak człowiek Cytaty: Łat­wiej jest zro­zumieć ko­nie­czność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łat­wiej-jest zro­zumieć-ko­nie­czność-działania-ż-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać. -Dietrich Bonhoeffer
to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowo-narodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Działać Jak człowiek Cytaty: God­ność człowieka po­lega na tym, żeby działać rozsądnie i de­cydo­wać samemu. -Max Frisch
god­ność-człowieka-po­lega-na tym-żeby-działać-rozsądnie-i de­cydo­wać-samemu
Działać Jak człowiek Cytaty: Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. -Władysław Stanisław Reymont
Żyć-to-działać-to-rozsiewać-po-świecie-talent-energię-uczucie-pomagać-w-czasie-teraźniejszym-pokoleniom-przyszłym
Działać Jak człowiek Cytaty: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię -Johann Wolfgang Goethe
cokolwiek-zamierzasz-zrobić-o-czymkolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość-zawiera-w-sobie-geniusz-łę-i-magię
Działać Jak człowiek Cytaty: Potomność powinna sądzić ludzi i rządy tylko w świetle ich czasów i okoliczności, w jakich przyszło im działać. -Napoleon Bonaparte
potomność-powinna-sądzić-ludzi-i-rządy-tylko-w-świetle-ich-czasów-i-okolicznoś-w-jakich-przyszło-im-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: Co to jest indywidualność? Świadomość woli. Jest to uświadomienie sobie, że się ma wolę i że można działać. -Katherine Mansfield
co-to-jest-indywidualność-Świadomość-woli-jest-to-uświadomienie-sobie-że-ę-wolę-i-że-można-działać
Działać Jak człowiek Cytaty: Muzyka to najlepsza towarzyszka dla tego, kto cierpi. Jest ochocza i radosna jak dziecko, ognista i powabna jak młoda dziewczyna, dobra i mądra jak stary człowiek, który spędził owocnie życie. -Selma Lagerlof
muzyka-to-najlepsza-towarzyszka-dla-tego-kto-cierpi-jest-ochocza-i-radosna-jak-dziecko-ognista-i-powabna-jak-młoda-dziewczyna-dobra-i-mądra-jak
Działać Jak człowiek Cytaty: JAk to jest...Ty­le lat wyk­ształce­nia, ty­le myśli, bo­gate życie wewnętrzne, emoc­jo­nal­ne... i dla świata jes­tem ni­kim. Brak pra­cy, bo mam zbyt wiele w so­bie współczu­cia, bo nie pot­ra­fię kłamać i działać na szkodę... A JA POP­ROSTU CHCĘ ŻYĆ W ZGODZIE Z SU­MIENIEM, ze sobą, z war­tościami w ja­kie wie­rze... Tak już wiem, że to naz­byt wiele. -wesolutka214
Działać Jak człowiek Cytaty: Zap­la­nować działanie, wyb­rać ofiarę, działać bez­li­tośnie, a po­tem iść spać - nie ma nic lep­sze­go na świecie. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
zap­­nować-działanie-wyb­rać-ofiarę-działać-bez­li­tośnie-a po­tem-iść-spać- nie  nic-lep­sze­go-na świecie
Działać Jak człowiek Cytaty: Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię. -Johann Wolfgang Goethe
co­kol­wiek-za­mie­rzasz-zro­bić-o czym­kolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość za­wiera-w so­bie-ge­niusz-łę-i magię
Działać Jak człowiek Cytaty: Jak już coś ro­bisz, to rób to jak człowiek. Użyj głowy al­bo serca. -DamianMichalik
jak-już-coś-ro­bisz-to rób-to jak człowiek-użyj głowy-al­bo-serca
Działać Jak człowiek Cytaty: Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel