Działa Cytaty

Działa Cytaty: Jak dzień pogodny działa rozweselająco na człowieka, tak miło działa wesoło uśmiechnięte oblicze - prędzej otwiera się nasze serce i budzi zaufanie do człowieka wesołego niż do ponurego tetryka. -Karol Juliusz Weber


Działa Cytaty: Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie


bo po mi­mo-młode­go-wieku-wie­działa- że nie za­bije-no­wego-życia-wie­działa- że to życie-kiedyś-przy­tuli-ją i po­wie
Działa Cytaty: Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Działa Cytaty: Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Działa Cytaty: Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni. -MistrzyniPióra


Działa Cytaty: Złama­na za­sada nie działa. -Władysław Grzeszczyk


Działa Cytaty: fak­tycznie ru­mianek działa na wy­pa­danie serca  -Emilia Szumiło


fak­tycznie-ru­mianek-działa-na wy­pa­danie-serca 
Działa Cytaty: Mądrość działa na określonej przestrzeni, głupota na nieograniczonej. -Anonim


mądrość-działa-na-określonej-przestrzeni-głupota-na-nieograniczonej
Działa Cytaty: Cu­dow­ny lek miał być od serca, działa na nerwy. -onejka


cu­dow­ny-lek-miał-być-od serca-działa-na nerwy
Działa Cytaty: Gdy­by przyszłość wie­działa co ją cze­ka,nig­dy by nie nadeszła. -Urszula Zybura


gdy­by-przyszłość-wie­działa-co ją cze­kanig­dy-by nie nadeszła
Działa Cytaty: Gdy­bym po­wie­działa Ci prawdę za dużo mog­li­byśmy stracić.. -Lanni


gdy­bym-po­wie­działa-ci prawdę-za żo-mog­li­byśmy-stracić
Działa Cytaty: Pycha działa jak zamek błyskawiczny: błyskawicznie zamyka na drugiego człowieka. -Ewa Lewandowska


pycha-działa-jak-zamek-błyskawiczny-błyskawicznie-zamyka-na-drugiego-człowieka
Działa Cytaty: Sie­działa na łóżku i jeszcze raz Przy­po­mi­nała so­bie je­go obietnice Miał jej nie skrzyw­dzić i nie zra­nić... Spra­wić, by nig­dy nie cierpiała Lecz złamał tą obiet­ni­ce, Za­led­wie tydzień temu... I nag­le uświado­miła so­bie dzień, w którym złożył jej tą obietnice... Uśmie­chnęła się lek­ko, po czym zaśmiała His­te­rycznym śmiechem. -Pri­ma Ap­ri­lis-Po­wie­działa do siebie-Uważaj, bo się po­my­lisz...-Do­dała po chwili -To był nap­rawdę ok­rut­ny żart Pat­rick-Szepnęła do pus­te­go pokoju A po jej po­liczku zno­wu spłynęła łza  -Danielle


Działa Cytaty: Epoka diabłów-indywidualistów należy do przeszłości. Piekło też działa na zasadzie kolektywu. -Zbigniew Waydyk


epoka-diabłów-indywidualistów-należy-do-przeszłoś-piekło-też-działa-na-zasadzie-kolektywu
Działa Cytaty: Podniecająca natura kobiecego ciała często działa eksplozyjnie na leniwe myśli mężczyzny. -Sean OCasey


podniecająca-natura-kobiecego-ciała-często-działa-eksplozyjnie-na-leniwe-myśli-mężczyzny
Działa Cytaty: 'Marze­nia się nie spełniają'- po­wie­działa złota ryb­ka… i zdechła. -opuszczona


'marze­nia ę-nie spełniają'-po­wie­działa-złota-ryb­ka-i zdechła
Działa Cytaty: Niewin­ny flircik Cel ten sam - oczarować Hip­no­za działa Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. -krysta


niewin­ny-flircik-cel-ten-sam- oczarować-hip­no­za-działa-krys­ty­na-sz-15082014r
Działa Cytaty: Nie każdy przypadek jest nieuchronny. Ale los często działa poprzez przypadki. -Anna Jokai


nie-każdy-przypadek-jest-nieuchronny-ale-los-często-działa-poprzez-przypadki