Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty

Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Gdy widzimy zegar albo jakiś inny mechanizm, wyciągamy zgodnie z naszym doświadczeniem wniosek, że jest on dziełem jakiegoś rzemieślnika. Podobnie, skoro widzimy świat, sądzimy, że jest on dziełem jakiejś wyższej istoty. -Montesquieu


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Wyjdź kiedyś let­nią porą w deszcz bez parasola, Czu­jesz na ciele de­likat­ny do­tyk, sa­mobójstwa mi­liona kro­pel deszczu, Który oka­zuje się je­dynie łza­mi, zat­rwożone­go Boga. Roz­pacza on nad swoim dziełem, Dziełem rażąco nieidealnym. -Angel Des Penseurs


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Każde ok­reśle­nie jest negacją. -Baruch Spinoza


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Planuj straty moralne. -Cyprian Czernik


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Wol­ność to tyl­ko in­ne ok­reśle­nie te­go, że się nie ma nic do stracenia. -Janis Joplin


wol­ność-to tyl­ko-in­ne-ok­reś­nie-te­go-że ę-nie  nic-do stracenia
Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Bywają straty będące nieocenioną korzyścią sięgającą w przyszłość. -Maurice Maeterlinck


bywają-straty-będą-nieocenioną-korzyśą-ęgającą-w-przyszłość
Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Nie widzę nic złego w tym co ro­bisz, dopóki nie przek­roczysz mo­jej gra­nicy wolności. Jeśli jed­nak ją przek­roczysz, to tak jak­by przejść przez drzwi do czy­jegoś mieszkania, nie będąc zap­roszo­nym, a na­wet mi­le widzianym. -Moreno


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: zły pas­terz przez­nacza je­den pro­cent na straty  -Emilia Szumiło


zły-­terz-przez­nacza-­den-pro­cent-na straty 
Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Ni­kogo w życiu i nig­dy, nie można spi­sać na straty!!! insp.Emi  -Niusza


ni­kogo-w życiu-i nig­dy-nie można-spi­ć-na straty-inspemi 
Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Są, którzy równym żalem cudze pożytki a swoje straty mierzają| co komu do sławy przybędzie, sobie ujęto być rozumieją. -Andrzej Maksymilian Fredro


są-którzy-równym-żalem-cudze-pożytki-a-swoje-straty-mierzają|-co-komu-do-sławy-przybędzie-sobie-ujęto-być-rozumieją
Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Ateizm jest dziełem teologów. -Hugo Dionizy Steinhaus


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Postęp jest dziełem niezadowolonych. -Jean Paul Sartre


Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Nie ma takiej ludzkiej straty, która by komuś, korzyści nie przyniosła. -Daniel Zgliński


nie-takiej-ludzkiej-straty-która-by-komuś-korzyś-nie-przyniosła
Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Miłość jest naszym osobistym dziełem. -Marcel Proust


miłość-jest-naszym-osobistym-dziełem
Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Nagość kobiety jest dziełem Boga. -William Blake


nagość-kobiety-jest-dziełem-boga
Dziełem Przek­reśle Straty Cytaty: Miłość jest najdoskonalszym dziełem człowieka. -Daniel Rops


miłość-jest-najdoskonalszym-dziełem-człowieka