Dziełem Przek­reśle Cytaty

Dziełem Przek­reśle Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Gdy widzimy zegar albo jakiś inny mechanizm, wyciągamy zgodnie z naszym doświadczeniem wniosek, że jest on dziełem jakiegoś rzemieślnika. Podobnie, skoro widzimy świat, sądzimy, że jest on dziełem jakiejś wyższej istoty. -Montesquieu


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Wyjdź kiedyś let­nią porą w deszcz bez parasola, Czu­jesz na ciele de­likat­ny do­tyk, sa­mobójstwa mi­liona kro­pel deszczu, Który oka­zuje się je­dynie łza­mi, zat­rwożone­go Boga. Roz­pacza on nad swoim dziełem, Dziełem rażąco nieidealnym. -Angel Des Penseurs


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Każde ok­reśle­nie jest negacją. -Baruch Spinoza


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Wol­ność to tyl­ko in­ne ok­reśle­nie te­go, że się nie ma nic do stracenia. -Janis Joplin


wol­ność-to tyl­ko-in­ne-ok­reś­nie-te­go-że ę-nie  nic-do stracenia
Dziełem Przek­reśle Cytaty: Nie widzę nic złego w tym co ro­bisz, dopóki nie przek­roczysz mo­jej gra­nicy wolności. Jeśli jed­nak ją przek­roczysz, to tak jak­by przejść przez drzwi do czy­jegoś mieszkania, nie będąc zap­roszo­nym, a na­wet mi­le widzianym. -Moreno


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Postęp jest dziełem niezadowolonych. -Jean Paul Sartre


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Ateizm jest dziełem teologów. -Hugo Dionizy Steinhaus


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Miłość jest najdoskonalszym dziełem człowieka. -Daniel Rops


miłość-jest-najdoskonalszym-dziełem-człowieka
Dziełem Przek­reśle Cytaty: Nagość kobiety jest dziełem Boga. -William Blake


nagość-kobiety-jest-dziełem-boga
Dziełem Przek­reśle Cytaty: Miłość jest naszym osobistym dziełem. -Marcel Proust


miłość-jest-naszym-osobistym-dziełem
Dziełem Przek­reśle Cytaty: - Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze... -opuszczona


Dziełem Przek­reśle Cytaty: Cała nasza cywilizacja jest dziełem lenistwa. -Kolakowski


cała-nasza-cywilizacja-jest-dziełem-lenistwa
Dziełem Przek­reśle Cytaty: Często cieszymy się dziełem, a pogardzamy wykonawcą. -Plutarch


często-cieszymy-ę-dziełem-a-pogardzamy-wykonawcą
Dziełem Przek­reśle Cytaty: Sukces jest dziełem przypadku – odpowie każdy nieudacznik -Earl Wilson


sukces-jest-dziełem-przypadku-odpowie-każdy-nieudacznik
Dziełem Przek­reśle Cytaty: Nie sądź, że ra­dość lub złość są dziełem przypadku. -Lao Cy


nie-sądź-że ra­dość-lub-złość-są dziełem-przypadku
Dziełem Przek­reśle Cytaty: Ba­gaż ochra­niał swo­jego właści­ciela. Trud­no byłoby opi­sać je­go sto­sunek do reszty stworze­nia, zacząć jed­nak można od ok­reśle­nia „piekiel­na złośli­wość”, a po­tem po­suwać się dalej. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo