Dziełem Cytaty

Dziełem Cytaty: Gdy widzimy zegar albo jakiś inny mechanizm, wyciągamy zgodnie z naszym doświadczeniem wniosek, że jest on dziełem jakiegoś rzemieślnika. Podobnie, skoro widzimy świat, sądzimy, że jest on dziełem jakiejś wyższej istoty. -Montesquieu


Dziełem Cytaty: Wyjdź kiedyś let­nią porą w deszcz bez parasola, Czu­jesz na ciele de­likat­ny do­tyk, sa­mobójstwa mi­liona kro­pel deszczu, Który oka­zuje się je­dynie łza­mi, zat­rwożone­go Boga. Roz­pacza on nad swoim dziełem, Dziełem rażąco nieidealnym. -Angel Des Penseurs


Dziełem Cytaty: Postęp jest dziełem niezadowolonych. -Jean Paul Sartre


Dziełem Cytaty: Ateizm jest dziełem teologów. -Hugo Dionizy Steinhaus


Dziełem Cytaty: Miłość jest najdoskonalszym dziełem człowieka. -Daniel Rops


miłość-jest-najdoskonalszym-dziełem-człowieka
Dziełem Cytaty: Miłość jest naszym osobistym dziełem. -Marcel Proust


miłość-jest-naszym-osobistym-dziełem
Dziełem Cytaty: Nagość kobiety jest dziełem Boga. -William Blake


nagość-kobiety-jest-dziełem-boga
Dziełem Cytaty: Często cieszymy się dziełem, a pogardzamy wykonawcą. -Plutarch


często-cieszymy-ę-dziełem-a-pogardzamy-wykonawcą
Dziełem Cytaty: Cała nasza cywilizacja jest dziełem lenistwa. -Kolakowski


cała-nasza-cywilizacja-jest-dziełem-lenistwa
Dziełem Cytaty: Nie sądź, że ra­dość lub złość są dziełem przypadku. -Lao Cy


nie-sądź-że ra­dość-lub-złość-są dziełem-przypadku
Dziełem Cytaty: Sukces jest dziełem przypadku – odpowie każdy nieudacznik -Earl Wilson


sukces-jest-dziełem-przypadku-odpowie-każdy-nieudacznik
Dziełem Cytaty: Masy szanują rząd tylko dlatego, że nie jest ich dziełem. -Joseph de Maistre


masy-szanują-rząd-tylko-dlatego-że-nie-jest-ich-dziełem
Dziełem Cytaty: Między dziełem a kiczem, gra­nica jest bar­dzo sub­telna i zmysłowa. -filutka


między-dziełem-a kiczem-gra­nica-jest bar­dzo-sub­telna-i zmysłowa
Dziełem Cytaty: Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas; jest naszym osobistym dziełem. -Marcel Proust


miłość-nie-istnieje-w-sobie-ale-w-nas-jest-naszym-osobistym-dziełem
Dziełem Cytaty: Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi. -Tom Peters


wszelka-innowacja-nie-jest-zasługą-badań-rynkowych-ani-starannie-dobranych-grup-dyskusyjnych-ale-dziełem-rozzłoszczonych-ludzi
Dziełem Cytaty: Na re­woluc­jach, które są zaz­wyczaj two­rem wiel­kich umysłów i dziełem ludzi od­ważnych, korzys­tają w końcu tchórze. -Nadżib Mahfuz


na re­woluc­jach-które-są zaz­wyczaj-two­rem-wiel­kich-umysłów-i dziełem-ludzi-od­ważnych-korzys­tają-w końcu-tchórze
Dziełem Cytaty: Wszystko to, co jest dobrego w człowieku, jest dziełem rozumu. -Ernest Renan


wszystko-to-co-jest-dobrego-w-człowieku-jest-dziełem-rozumu
Dziełem Cytaty: Tryb życia nie jest dziełem przypadku. Jest prostą konsekwencją natury danego człowieka. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


tryb-życia-nie-jest-dziełem-przypadku-jest-prostą-konsekwencją-natury-danego-człowieka