Dzień Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dzień Cytaty: mam zły dzień od pa­ru dni  -polaluksemburg
mam-zły-dzień-od pa­ru-dni 
Dzień Cytaty: Stracony dzień - bez uśmiechu. -Wolter
stracony-dzień-bez-uśmiechu
Dzień Cytaty: Każdy dzień ma swój aromat. -Melchior Wańkowicz
Dzień Cytaty: Aby dzień przedniować, a noc przenocować. -Anonim
aby-dzień-przedniować-a-noc-przenocować
Dzień Cytaty: Jutro to najbardziej zajęty dzień roku -przysłowie hiszpańskie
Dzień Cytaty: Noc to dzień - tyl­ko w in­nym ko­lorze.   -Papużka
noc-to dzień- tyl­ko-w in­nym-ko­lorze- 
Dzień Cytaty: Każdy dzień jest nowym dniem. -Ernest Hemingway
Dzień Cytaty: Czasem człowiek ma dzień powszedni od święta. -Wiesław Leon Brudziński
Dzień Cytaty: Zwycięzcą jest się tylko jeden dzień. -Ajschylos
zwycięzcą-jest-ę-tylko-jeden-dzień
Dzień Cytaty: Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri
zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
Dzień Cytaty: Każdego dnia przeżywaj tylko jeden dzień. -William Osler
każdego-dnia-przeżywaj-tylko-jeden-dzień
Dzień Cytaty: Ocean myśli Deszczo­wy mar­co­wy dzień Ra­na kolejna 22.09.15  -Lola_♡
ocean-myśli-deszczo­wy-mar­co­wy-dzień-ra­na-kolejna-220915 
Dzień Cytaty: Do szkoły jadę Niewys­pa­na i smutna Dzień zmarnowany  -DarkLady
do szkoły-jadę-niewys­pa­na-i smutna-dzień-zmarnowany 
Dzień Cytaty: Dziew­czy­na we­soła: dzien­ny neon ulicy. -Janina Ipohorska
dziew­czy­na-we­soła-dzien­ny-neon-ulicy
Dzień Cytaty: Pa­miętaj żebyś dzień święty święcił. Bóg. -fyrfle
pa­miętaj-żebyś-dzień-święty-święł-bóg
Dzień Cytaty: Jak co dzień wra­cam z włas­ne­go pogrzebu. -Krzysztof Kamil Baczyński
Dzień Cytaty: chciałabym sprze­dać ten dzień i wy­mieniłabym go na in­ny . -psycholożka
chciałabym-sprze­dać-ten-dzień-i wy­mieniłabym-go na in­ny
Dzień Cytaty: Każdy no­wy dzień zaczy­na się głęboką nocą. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
Dzień Cytaty: Dla dżentelmena codziennie jest Dzień Kobiet. -Janina Ipohorska
dla-dżentelmena-codziennie-jest-dzień-kobiet
Dzień Cytaty: Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia. -Augustyn Św
ludziom-przydałby-ę-czasem-dzień-wolny-od-życia
Dzień Cytaty: Szczęśliwe małżeństwo to gmach, który odbudowywać trzeba co dzień. -Andre Maurois
szczęśliwe-łżeństwo-to-gmach-który-odbudowywać-trzeba-co-dzień
Dzień Cytaty: Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą. -Janusz Stanisław Pasierb
Dzień Cytaty: Sukces to suma niewielkiego wysiłku, powtarzanego z dnia na dzień -Robert Collier
sukces-to-suma-niewielkiego-wysiłku-powtarzanego-z-dnia-na-dzień
Dzień Cytaty: Każda mi­nuta w życiu Gu­bi się jak sza­ry dzień... -AnDree
każda-mi­nuta-w życiu-gu­bi ę-jak sza­ry-dzień
Dzień Cytaty: Noc to tęskno­ta myśli, dzień to ich niewiel­ki zbiór. -watchingmefall
noc-to tęskno­-myśli-dzień-to ich-niewiel­ki-zbiór
Dzień Cytaty: życie to wal­ka o każdy dzień z rachun­kiem o wieczność   -wdech
życie-to wal­ka-o każdy-dzień-z-rachun­kiem-o wieczność- 
Dzień Cytaty: Stra­cony jest każdy dzień bez uśmiechu. -Kornel Makuszyński
stra­cony-jest każdy-dzień-bez-uśmiechu
Dzień Cytaty: Za­pach smak kawy Miłość ko­biety co dzień Uzależnienie  -fyrfle
za­pach-smak-kawy-miłość-ko­biety-co dzień-uzależnienie 
Dzień Cytaty: Nie oczekujcie na sąd ostateczny. On odbywa się co dzień. -Albert Camus
nie-oczekujcie-na-sąd-ostateczny-on-odbywa-ę-co-dzień
Dzień Cytaty: Cza­sem człowiek ma dzień pow­szed­ni od święta. -Wiesław Brudziński
Dzień Cytaty: Dzień miłości krótki jest, gdy miłość gaśnie. -John Donne
dzień-miłoś-krótki-jest-gdy-miłość-gaśnie
Dzień Cytaty: Młodość połączona z łagodnością - to jak słoneczny dzień bez wiatru. -Wiktor Hugo
młodość-połączona-z-łagodnośą-to-jak-słoneczny-dzień-bez-wiatru
Dzień Cytaty: Zawsze wieczorem doświadczysz radości, jeśli dzień spędzisz owocnie. -Tomasz Kempis
zawsze-wieczorem-doświadczysz-radoś-śli-dzień-spędzisz-owocnie
Dzień Cytaty: Zi­ma nadeszła dzień krótki, trochę senny śnieżno­biały sen   -Elizabetta
zi­-nadeszła-dzień-krótki-trochę-senny-śnieżno­biały-sen- 
Dzień Cytaty: Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ronu­je dzień  -fyrfle
czas-zapatrzenia-og­niomis­trz-zachód-słońca-ko­ronu­-dzień