Dziecięcej Fantazji Cytaty

Dziecięcej Fantazji Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Dziecięcej Fantazji Cytaty: Bra­kuje mi dziecięcej wolności. -MyslacaWierszem


Dziecięcej Fantazji Cytaty: Zbyt długo mały książę swą różę ścis­kał w dziecięcej rączce....(kontrast)   -Nie umiem pisać więc jestem


zbyt-długo-ły-książę-swą-różę-ścis­kał-w dziecięcej-rączcekontrast- 
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Strach - to rodzaj fantazji. -Sławomir Trocki


Dziecięcej Fantazji Cytaty: Miłość: rzeczywistość w krainie fantazji. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Dziecięcej Fantazji Cytaty: Miłość to rzeczywistość w krainie fantazji. -Charles Maurice


miłość-to-rzeczywistość-w-krainie-fantazji
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Miłość: rzeczy­wis­tość w krainie fantazji. -Maurice Talleyrand-Périgord


Dziecięcej Fantazji Cytaty: Życie posiada więcej fantazji niż ludzie. -Anatol France


Życie-posiada-więcej-fantazji-ż-ludzie
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Zostawmy piękne kobiety mężczyznom bez fantazji. -Marcel Proust


zostawmy-piękne-kobiety-mężczyznom-bez-fantazji
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Porządek jest przyjemnością rozsądku; nieład zaś rozkoszą fantazji. -Paul Claudel


porządek-jest-przyjemnośą-rozsądku-nieład-zaś-rozkoszą-fantazji
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Trzeba narzucić sobie ograniczenia, żeby puścić wodze fantazji. -Umberto Eco


trzeba-narzucić-sobie-ograniczenia-żeby-puść-wodze-fantazji
Dziecięcej Fantazji Cytaty: żywie te sfory dla Twoich glod­nych fantazji pi­jesz li do mnie  -Cykam


żywie-te sfory-dla-twoich-glod­nych-fantazji-pi­jesz-li do mnie 
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Ludzkie umiłowanie fantazji bywa dziś zaspokajane zazwyczaj przez statystyków i buchalterów. -George Hancock


ludzkie-umiłowanie-fantazji-bywa-dziś-zaspokajane-zazwyczaj-przez-statystyków-i-buchalterów
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Miłość jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem dwóch naskórków. -Chamfort


miłość-jest-tylko-wymianą-dwóch-fantazji-i-zetknięciem-dwóch-naskórków
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Żeby zdobyć majątek, trzeba mieć szczęście. Żeby go utrzymać - wystarczy brak fantazji. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Żeby-zdobyć-majątek-trzeba-mieć-szczęście-Żeby-go-utrzymać-wystarczy-brak-fantazji
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałyby przekształcić w rzeczywistość. -William Szekspir


nie-takiej-fantazji-której-wola-i-rozum-ludzki-nie-zdołałyby-przekształć-w-rzeczywistość
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Realizm ograniczony końcem własnego nosa jest niebezpieczniejszy od najszaleńszej fantazji, jest bowiem ślepy. -Fiodor Dostojewski


realizm-ograniczony-końcem-własnego-nosa-jest-niebezpieczniejszy-od-najszaleńszej-fantazji-jest-bowiem-ślepy
Dziecięcej Fantazji Cytaty: Realizm ograniczony końcem własnego nosa jest niebezpieczniejszy od najbardziej szalonej fantazji, ponieważ jest ślepy. -Fiodor Dostojewski


realizm-ograniczony-końcem-własnego-nosa-jest-niebezpieczniejszy-od-najbardziej-szalonej-fantazji-ponieważ-jest-ślepy