Dziecięcej Cytaty

Dziecięcej Cytaty: Bra­kuje mi dziecięcej wolności. -MyslacaWierszem


Dziecięcej Cytaty: Zbyt długo mały książę swą różę ścis­kał w dziecięcej rączce....(kontrast)   -Nie umiem pisać więc jestem


zbyt-długo-ły-książę-swą-różę-ścis­kał-w dziecięcej-rączcekontrast- 
Dziecięcej Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77