Dziecięcy Umysł Cytaty

Dziecięcy Umysł Cytaty: Da wesołego śmiechu potrzebny jest dziecięcy umysł, którego ludzie zepsuci i namiętni nie mają, dlatego albo szyderstwem bryzgają na lepszych od siebie, albo serdeczny śmiech nazywają dzieciństwem. -Ignacy Krasicki


da-wesołego-śmiechu-potrzebny-jest-dziecięcy-umysł-którego-ludzie-zepsuci-i-namiętni-nie-mają-dlatego-albo-szyderstwem-bryzgają-na-lepszych-od
Dziecięcy Umysł Cytaty: Wózek dziecięcy Od­dam w dob­re ręce Nie używany  -Chemik -a


wózek-dziecięcy-od­dam-w dob­re-rę-nie-używany 
Dziecięcy Umysł Cytaty: Wios­na przybiegła Słońce niebo rozświetla Dziecięcy uśmiech  -Ragilia


wios­na-przybiegła-słoń-niebo-rozświetla-dziecięcy-uśmiech 
Dziecięcy Umysł Cytaty: To umysł zmienia zło w dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych. -Edmund Spenser


to-umysł-zmienia-zło-w-dobro-umysł-czyni-szczęśliwych-bądź-zdesperowanych-bogatych-lub-biednych
Dziecięcy Umysł Cytaty: Jest je­den ma­leńki prob­lem w tym że, umysł zewnętrzny pa­mięta, co umysł w te­raz, nie pa­mięta ... -Cykam


jest-­den-­ńki-prob­lem-w tym-że-umysł-zewnętrzny-pa­mię-co umysł-w te­raz-nie pa­mię
Dziecięcy Umysł Cytaty: Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie. -Jack Trout


ostatecznym-polem-bitwy-dla-marketingu-jest-umysł-i-im-lepiej-zrozumiesz-jak-działa-umysł-tym-lepiej-zrozumiesz-na-czym-polega-pozycjonowanie
Dziecięcy Umysł Cytaty: Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań. -Lira99


Dziecięcy Umysł Cytaty: Szty­let ra­ni ciało, słowo - umysł. -Menander


szty­let-ra­-ciało-słowo- umysł
Dziecięcy Umysł Cytaty: Zmysły deformują, umysł kształtuje. -Georges Braque


zmysły-deformują-umysł-kształtuje
Dziecięcy Umysł Cytaty: Zmysły deformują, umysł kształtuje -Georges Braque


zmysły-deformują-umysł-kształtuje
Dziecięcy Umysł Cytaty: Mój umysł jest moim kościołem. -Thomas Paine


mój-umysł-jest moim-kościołem
Dziecięcy Umysł Cytaty: mężczyz­na podniecony umysł szalony zniekształcony  -poeta wyklęty


mężczyz­na-podniecony-umysł-szalony-zniekształcony 
Dziecięcy Umysł Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy


Dziecięcy Umysł Cytaty: Umysł ludzki ma szczególny pociąg do przesady. -Napoleon Bonaparte


Dziecięcy Umysł Cytaty: Umysł żywi się ciszą nocy. -Pliniusz Młodszy


Dziecięcy Umysł Cytaty: Sztylet rani ciało, słowo - umysł. -Menander


sztylet-rani-ciało-słowo-umysł
Dziecięcy Umysł Cytaty: Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości. -Albert Einstein


monotonia-cichego-życia-pobudza-umysł-do-twórczoś
Dziecięcy Umysł Cytaty: Tyl­ko duchy po­ważne mają umysł pogodny. -Joseph Joubert


tyl­ko-duchy-po­ważne-mają-umysł-pogodny