Dzieciństwa Cytaty

Dzieciństwa Cytaty: Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale nie ma dwóch wiosen. -Józef Korzeniowski


Dzieciństwa Cytaty: Skar­by dzieciństwa nies­te­ty do­cenia się będąc już w dorosłości. -Papużka


skar­by-dzieciństwa-nies­te­ty-do­cenia ę-będąc-już-w dorosłoś
Dzieciństwa Cytaty: Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy więc jest sobą? -Stefan Kisielewski


człowiek-zmienia-ę-od-dzieciństwa-po-grób-kiedy-więc-jest-sobą
Dzieciństwa Cytaty: Bie­szczadzkie lasy dzieciństwa błogie czasy już nie powrócą   -Elizabetta


bie­szczadzkie-lasy-dzieciństwa-błogie-czasy-już-nie powrócą- 
Dzieciństwa Cytaty: Kto nie pamięta dokładnie swego dzieciństwa, ten jest złym wychowawcą. -Marie Von Ebner - Eschenbach


kto-nie-pamię-dokładnie-swego-dzieciństwa-ten-jest-złym-wychowawcą
Dzieciństwa Cytaty: Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością. -Platon


wszystkie-lata-naszego-życia-od-dzieciństwa-do-staroś-są-bardzo-krótkim-okresem-w-porównaniu-z-wiecznośą
Dzieciństwa Cytaty: Wielu ludziom przy­dałoby się cofnąć do dzieciństwa i poczy­tać więcej ba­jek z mądry­mi morałami... -jatoja


wielu-ludziom-przy­dałoby ę-cofnąć-do dzieciństwa-i poczy­ć-więcej-ba­jek-z mądry­mi-morałami
Dzieciństwa Cytaty: I cóż z te­go, że od­na­lazłeś bajkę z dzieciństwa, sko­ro nie od­najdu­jesz w so­bie te­go


i cóż-z te­go-że od­na­lazłeś-bajkę-z dzieciństwa-sko­ro-nie od­najdu­jesz-w so­bie-te­go-ja-w którym budziła-ona
Dzieciństwa Cytaty: Mnie Bóg, w życiu moim, nigdy nie był potrzebny - od najwcześniejszego dzieciństwa, ani przez pięć minut - byłem zawsze samowystarczalny. -Witold Gombrowicz


mnie-bóg-w-życiu-moim-nigdy-nie-był-potrzebny-od-najwcześniejszego-dzieciństwa-ani-przez-pięć-minut-byłem-zawsze-samowystarczalny
Dzieciństwa Cytaty: W życiu może nas spotkać wiele klęsk i niepowodzeń, ale tylko jedna prawdziwa tragedia: przejście z dzieciństwa do starości bez osiągnięcia dojrzałości. -Sydney Harris


w-życiu-może-nas-spotkać-wiele-klęsk-i-niepowodzeń-ale-tylko-jedna-prawdziwa-tragedia-przejście-z-dzieciństwa-do-staroś-bez-osiągnięcia
Dzieciństwa Cytaty: Człowiek lu­bi wspo­minać cza­sy gdy był naj­bo­gat­szy emoc­jo­nal­nie. To dla­tego wielu tak chętnie wra­ca myśla­mi w la­ta dzieciństwa. -Krio


człowiek-lu­bi-wspo­minać-cza­sy-gdy-był-naj­bo­gat­szy-emoc­jo­nal­nie-to dla­tego-wielu-tak-chętnie-wra­ca-myś­mi-w ­
Dzieciństwa Cytaty: Tęsknię za bez­tros­ki­mi cza­sami dzieciństwa. Co praw­da ko­lana były często w bo­les­nych sińcach, ale przy­naj­mniej ser­ce było całe i zdrowe. -Riot


tęsknię-za bez­tros­ki­mi-cza­sami-dzieciństwa-co praw­da-ko­lana-były-często-w bo­­nych-ńcach-ale-przy­naj­mniej-ser­-było
Dzieciństwa Cytaty: Czas dzieciństwa to ok­res, w którym na­leży jak naj­więcej roz­myślać nad tym co zro­bię jak będę bogatym. Później to jest dziecinne. -Kapitan


czas-dzieciństwa-to ok­res-w którym na­ży-jak naj­więcej-roz­myść-nad-tym-co zro­bię-jak będę-bogatym-później
Dzieciństwa Cytaty: Po­wie­działa, że kocha mnie jak przy­jaciółki, które zna od dzieciństwa. Łza spłynęła mi po po­liczku. To były naj­piękniej­sze słowa ja­kie kiedy­kol­wiek usłyszałam. -Zielona15


Dzieciństwa Cytaty: Ni­komu nie życzę, by od dzieciństwa mu­siał współis­tnieć z pięknem. Z rzad­ka wi­dywa­ne piękno op­ro­mienia świat. Dostępne na co dzień ra­ni, pa­li i za­daje ra­ny, które się nig­dy nie zabliźniają. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Dzieciństwa Cytaty: Należy się cieszyć dniem dzisiejszym w trwodze przed jutrem, chwytać szczęście w przelocie, bo często za całe oparcie i pociechę w życiu ma się tylko wspomnienie szczęśliwego dzieciństwa. -Alfons Daudet


należy-ę-cieszyć-dniem-dzisiejszym-w-trwodze-przed-jutrem-chwytać-szczęście-w-przelocie-bo-często-za-całe-oparcie-i-pociechę-w-życiu-ę
Dzieciństwa Cytaty: Brak ciepła w ok­re­sie dzieciństwa jest często po­wodem, że ko­loryt świata sta­je się ciem­ny. Świat nie jest dobry. -Antoni Kępiński


brak-ciepła-w ok­re­sie-dzieciństwa-jest często-po­wodem-że ko­loryt-świata-sta­ ę-ciem­ny-Świat nie jest dobry
Dzieciństwa Cytaty: Czułość rodzi się w chwili, gdy człowiek zostaje wyrzucony na próg dojrzałości i poniewczasie zaczyna uświadamiać sobie zalety dzieciństwa, z których jako dziecko nie zdawał sobie sprawy. -Milan Kundera


czułość-rodzi-ę-w-chwili-gdy-człowiek-zostaje-wyrzucony-na-próg-dojrzałoś-i-poniewczasie-zaczyna-uświadamiać-sobie-zalety-dzieciństwa-z