Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty

Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Dziecko i dzieciństwo to wyjątkowa łaska. -Charles Peguy


dziecko-i-dzieciństwo-to-wyjątkowa-łaska
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Dar uzdrawiania jest łaską. Ale łaską jest również umiejętność godnego życia, miłości bliźniego, poszanowania pracy. Nie trzeba przenosić gór, żeby dać dowody jaj wiary. -Paulo Coelho


dar-uzdrawiania-jest-łaską-ale-łaską-jest-również-umiejętność-godnego-życia-miłoś-bliźniego-poszanowania-pracy-nie-trzeba-przenosić
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. -Marc Gilbert Sauvajon


nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Nic łatwiejszego, niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. -M. G. Sarayon


nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Dzieciństwo jest snem rozumu. -Jean Jacques Rousseau


Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Życie to dzieciństwo naszej nieśmiertelności. -Johann Wolfgang Goethe


Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Łaska nie jest potęgą, lecz wolnością. -Gertrud von Le Fort


Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Piękne dzieciństwo ma się tylko raz. -Bertolt Brecht


Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność. -Franciszek z Asyżu Św


wierny-przyjaciel-jest-lekarstwem-na-życie-i-łaską-na-wieczność
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Istoty ludzkie, których zdolność do wykorzystywania doświadczeń innych jest wyjątkowa, są jednocześnie zadziwiająco niechętne, by to czynić. -Douglas Adams


istoty-ludzkie-których-zdolność-do-wykorzystywania-doświadczeń-innych-jest-wyjątkowa-są-jednocześnie-zadziwiająco-niechętne-by-to-czynić
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Każdy los, w którym widać krzyż, staje się łaską. -Reinhold Schneider


każdy-los-w-którym-widać-krzyż-staje-ę-łaską
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Wszystko to odmienne: Łaska pańska, gust kobiet, pogody jesienne. -Ignacy Krasicki


wszystko-to-odmienne-Łaska-pańska-gust-kobiet-pogody-jesienne
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać. -Marc-Gilbert Sauvajon


nic-łat­wiej­sze­go-ż-zmienić-ko­bietę-prze­ętną-w wyjątkową-wys­tar­czy ją pokochać
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Dzieciństwo jest króles­twem, w którym nikt nie umiera. -Edna St. Vincent Millay


Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Sprawiedliwość istnieje tylko w piekle; w niebie jest łaska, zaś na ziemi krzyż. -Gertrud von Le Fort


sprawiedliwość-istnieje-tylko-w-piekle-w-niebie-jest-łaska-zaś-na-ziemi-krzyż
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Wczoraj - dzieciństwo młodości, młodość wieku dojrzałego, zupełna przeszłość starości. -Ambrose Gwinett Bierce


wczoraj-dzieciństwo-młodoś-młodość-wieku-dojrzałego-zupełna-przeszłość-staroś
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Dzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyć połowę życia w tym zimnym świecie. -Jean Paul


dzieciństwo-pełne-miłoś-pozwala-przeżyć-połowę-życia-w-tym-zimnym-świecie
Dzieciństwo To Wyjątkowa łaska Cytaty: Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto. -Tadeusz Różewicz


dzieciństwo-jest-jak-zatarte-oblicze-na-złotej-monecie-która-dźwięczy-czysto