Dzielą Nas Cytaty

Dzielą Nas Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Dzielą Nas Cytaty: NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 19.06.2016r. Mar­ne kazanie, Niebo dla zmysłów - jaśmin. Nie­dziela zwykła. Wdzięczny kwiat róży, Całuję zmar­szczki Mat­ki -  Czarnoziemowe. Prog­ram pięćset plus, Plus mie­szka­nia czyn­szo­we - Ja­rosław Wielki. Rodzą nas ludźmi. Umiera­my milczący. Poukładani. Przez płatek róży Pa­nora­ma Bes­kidów - Widząc Poezją. -fyrfle


Dzielą Nas Cytaty: Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia! -Henry Van Dyke


Dzielą Nas Cytaty: Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe. -szajbuss


Dzielą Nas Cytaty: Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa-Muskat


ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią
Dzielą Nas Cytaty: Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


kobiety-dzielą-ę-na-takie-przez-które-ę-same-zmartwienia-i-na-takie-które-nas-przed-tymi-zmartwieniami-bronią
Dzielą Nas Cytaty: Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności. -Coco Chanel


przemilczenia-dzielą-bardziej-ż-nieobecnoś
Dzielą Nas Cytaty: Ludzie dzielą się na oglądanych i oglądających. -Adam Brzeski


ludzie-dzielą-ę-na-oglądanych-i-oglądających
Dzielą Nas Cytaty: I głup­cy dzielą się na dy­letantów i fachowców. -Karol Kord


i głup­cy-dzielą ę-na dy­letantów-i fachowców
Dzielą Nas Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Dzielą Nas Cytaty: Bar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty. -Harlan Coben


bar­dzo-cien­ka-li­nia-od­dziela-upór-od głupoty
Dzielą Nas Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Rene de Chateaubriand


Dzielą Nas Cytaty: Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r. -krysta


ob­dziela­nie-ę-wy­pełnione-miłośą-uszanowanie-krys­ty­na-sz-25122014r
Dzielą Nas Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Chateaubriand


Dzielą Nas Cytaty: Cień sta­rej rodzi­ny od­dziela par­tnerów od siebie. -Antoni Kępiński


cień-sta­rej-rodzi­ny-od­dziela-­tnerów-od siebie
Dzielą Nas Cytaty: Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel


prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Dzielą Nas Cytaty: Prosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dziela go  od samotności. -thrillofit


prosząc-o spokój-za­pomi­namy-jak-cien­ka-li­nia-od­dziela-go -od-samotnoś
Dzielą Nas Cytaty: Nauczyciele często są jak szyby: pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości. -Khalil Gibran


nauczyciele-często-są-jak-szyby-pozwalają-widzieć-prawdę-ale-dzielą-od-rzeczywistoś