Dzielą się Cytaty

Dzielą się Cytaty: Cień sta­rej rodzi­ny od­dziela par­tnerów od siebie. -Antoni Kępiński


cień-sta­rej-rodzi­ny-od­dziela-­tnerów-od siebie
Dzielą się Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Chateaubriand


Dzielą się Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Rene de Chateaubriand


Dzielą się Cytaty: Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel


prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Dzielą się Cytaty: Prosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dziela go  od samotności. -thrillofit


prosząc-o spokój-za­pomi­namy-jak-cien­ka-li­nia-od­dziela-go -od-samotnoś
Dzielą się Cytaty: Nauczyciele często są jak szyby: pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości. -Khalil Gibran


nauczyciele-często-są-jak-szyby-pozwalają-widzieć-prawdę-ale-dzielą-od-rzeczywistoś
Dzielą się Cytaty: Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu. -Marlena Dietrich


kobiety-dzielą-ę-na-dwie-kategorie-na-roztrzepane-które-zawsze-gubią-rękawiczki-i-na-uważne-które-zawsze-jedną-przynoszą-do-domu
Dzielą się Cytaty: Ludzie dzielą się na pirotechników i saperów. Jedni podkładają wciąż bomby pod własne lub cudze życie, pod każdy dzień, pod każdą chwilę -drudzy starają się te bomby rozbrajać. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Dzielą się Cytaty: Tyl­ko od was za­leży: mo­ja pa­ni i mój panie, Czy nie­dziela będzie ra­dos­nym wyuzdaniem. -fyrfle


tyl­ko-od was-za­ży-mo­ja-pa­-i mój-panie-czy-nie­dziela-będzie-ra­­nym-wyuzdaniem
Dzielą się Cytaty: NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYRFLE Uby­wa nocy Przy­bywa pta­sich dźwięków Ple­cie się kwiecień Pasą się tucząc Pas­terzy w rok tłusty Ow­ce pod Grojcem Kołnierz stokrotek Pod kwitnącą czereśnią Pe­rełki kwietnia  -fyrfle


Dzielą się Cytaty: W zwycza­ju mam tak, że gdy wypłaku­je się w po­duszkę, zas­ta­nawiam się ile w obec­nym mo­men­cie osób na całym świecie, na poszczególnych kon­ty­nen­tach, czu­je się tak sa­mo cho­ler­nie bez­radnie. Wte­dy mam wrażenie, że dzielą ze mną smutek. -Kaye


Dzielą się Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Dzielą się Cytaty: mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit


mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Dzielą się Cytaty: Po czym poz­nać miłość? Ano po tym że z naj­większe­go twar­dziela ro­bi mięcza­ka, rozkłada go na łopatki. -daniello


po czym-poz­nać-miłość-ano-po tym-że z naj­większe­go-twar­dziela-ro­bi-mięcza­ka-rozkłada-go na łopatki
Dzielą się Cytaty: Bo oni (fa­ceci) dzielą się tyl­ko na dwie ka­tego­rie: a) faj­nych b) niefaj­nych. Je­go pod pun­ktem a) nie ma. Jak więc mam ga­dać z kimś, ko­goś nie ma?  -Malwina Kowszewicz


bo oni-fa­ceci-dzielą ę-tyl­ko-na dwie-ka­tego­rie-a faj­nych-b niefaj­nych-je­go pod-pun­ktem-a nie -jak więc-mam-ga­dać
Dzielą się Cytaty: Miłość jak mur, od­dziela i chro­ni od wszys­tkiego co złe. Zro­zumienie i sza­cunek to an­kry dla te­goż mu­ru.   -M44G


miłość-jak mur-od­dziela-i chro­-od wszys­tkiego-co złe-zro­zumienie-i sza­cunek-to an­kry-dla-te­goż-mu­ru- 
Dzielą się Cytaty: Choć cza­sem dzielą Was set­ki ki­lometrów to jes­teście blis­ko siebie ser­cem i myśla­mi - to poz­wa­la przetrwać. -stokrotka123


choć-cza­sem-dzielą-was-set­ki-ki­lometrów-to jes­teście-blis­ko-siebie-ser­cem-i myś­mi- to poz­wa­-przetrwać
Dzielą się Cytaty: Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej. -Mikołaj Gomez Davilla


również-problemy-dzielą-ę-na-klasy-społeczne-są-problemy-arystokratyczne-problemy-plebejskie-i-niezliczone-problemy-klasy-średniej