Dzielą Cytaty

Dzielą Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Dzielą Cytaty: Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe. -szajbuss


Dzielą Cytaty: NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 19.06.2016r. Mar­ne kazanie, Niebo dla zmysłów - jaśmin. Nie­dziela zwykła. Wdzięczny kwiat róży, Całuję zmar­szczki Mat­ki -  Czarnoziemowe. Prog­ram pięćset plus, Plus mie­szka­nia czyn­szo­we - Ja­rosław Wielki. Rodzą nas ludźmi. Umiera­my milczący. Poukładani. Przez płatek róży Pa­nora­ma Bes­kidów - Widząc Poezją. -fyrfle


Dzielą Cytaty: I głup­cy dzielą się na dy­letantów i fachowców. -Karol Kord


i głup­cy-dzielą ę-na dy­letantów-i fachowców
Dzielą Cytaty: Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności. -Coco Chanel


przemilczenia-dzielą-bardziej-ż-nieobecnoś
Dzielą Cytaty: Ludzie dzielą się na oglądanych i oglądających. -Adam Brzeski


ludzie-dzielą-ę-na-oglądanych-i-oglądających
Dzielą Cytaty: Bar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty. -Harlan Coben


bar­dzo-cien­ka-li­nia-od­dziela-upór-od głupoty
Dzielą Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Rene de Chateaubriand


Dzielą Cytaty: Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r. -krysta


ob­dziela­nie-ę-wy­pełnione-miłośą-uszanowanie-krys­ty­na-sz-25122014r
Dzielą Cytaty: Cień sta­rej rodzi­ny od­dziela par­tnerów od siebie. -Antoni Kępiński


cień-sta­rej-rodzi­ny-od­dziela-­tnerów-od siebie
Dzielą Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Chateaubriand


Dzielą Cytaty: Prosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dziela go  od samotności. -thrillofit


prosząc-o spokój-za­pomi­namy-jak-cien­ka-li­nia-od­dziela-go -od-samotnoś
Dzielą Cytaty: Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel


prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Dzielą Cytaty: Nauczyciele często są jak szyby: pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości. -Khalil Gibran


nauczyciele-często-są-jak-szyby-pozwalają-widzieć-prawdę-ale-dzielą-od-rzeczywistoś
Dzielą Cytaty: Tyl­ko od was za­leży: mo­ja pa­ni i mój panie, Czy nie­dziela będzie ra­dos­nym wyuzdaniem. -fyrfle


tyl­ko-od was-za­ży-mo­ja-pa­-i mój-panie-czy-nie­dziela-będzie-ra­­nym-wyuzdaniem
Dzielą Cytaty: Dyk­ta­tury dzielą się na dob­re i złe. De­mok­racja jest zaw­sze głupia. -Janusz Korwin-Mikke


dyk­­tury-dzielą ę-na dob­re-i złe-de­mok­racja jest zaw­sze-głupia
Dzielą Cytaty: Po czym poz­nać miłość? Ano po tym że z naj­większe­go twar­dziela ro­bi mięcza­ka, rozkłada go na łopatki. -daniello


po czym-poz­nać-miłość-ano-po tym-że z naj­większe­go-twar­dziela-ro­bi-mięcza­ka-rozkłada-go na łopatki
Dzielą Cytaty: Ubodzy ludzie mając tak niewiele dzielą się tym co mają za to bo­gacz na­wet wo­de z kra­nu bedzie skąpić  -Ciarka


ubodzy-ludzie-mając-tak-niewiele-dzielą ę-tym-co mają-za to bo­gacz-na­wet-wo­de-z kra­nu-bedzie-skąpić