Dzieli Nas Wstyd Cytaty

Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: To nic, że dzieli Nas od­ległość, ważne, że łączy Nas miłość. -Riot


to nic-że dzieli-nas-od­ległość-ważne-że łączy-nas-miłość
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Wiem, że wszys­tko nas dzieli. Mam nadzieje, że jest coś co nas połączy. -Majka_Majdan


wiem-że wszys­tko-nas-dzieli-mam nadzieje-że jest coś-co nas-połączy
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: To co jest nam wspólne. To co nas łączy, to co jest wielkie, to co jest nieograniczone - jest Prawdziwe. Natomiast to wszystko co nas różni i nas dzieli, czyli rozmaite sposoby wyrazu, różne style, kolory skóry, charaktery, temperamenty, płeć - to są rzeczy pozorne. Tak naprawdę jesteśmy jednością! -Tomek Lipiński


Dzieli Nas Wstyd Cytaty: dzieli nas to  cze­go nie pojmujemy  -wdech


dzieli-nas-to -cze­go-nie pojmujemy 
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Nie to naj­ciężej wyz­nać, co w nas jest zbrod­nicze, ale co wstyd­li­we i śmieszne. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau


nie-to naj­ężej-wyz­nać-co w nas-jest zbrod­nicze-ale-co wstyd­li­we-i śmieszne
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch


pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg


nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: co nas dzieli jed­no­myślność myśli i świadomość wy­ciągniętych dłoni gdy nie pot­rzeb­ne s ł o w a lu­bię otwartość zam­kniętą w spojrzeniu brzmią wtedy inaczej otu­lony dzień cały i jakże im ciepło pod powiekami ---------------------- widziałem na spacerze   -wdech


Dzieli Nas Wstyd Cytaty: zap­roszę Cię kiedyś Kocha­nie do siebie pójdę po dzba­nek i filiżankę a Ty usiądziesz i będziesz jak w niebie od­mierzę Ci ciepłej miłości szklankę wy­pijesz jej łyka ot delikatnie oce­nisz i po­wiesz ja­ki jej smak wiesz prze­cież że dusze nam bratnie bo dzieli nas trochę już wspólnych lat sie­dzisz wciąż cicho i pi­jesz powoli spoglądasz na mnie swym tkli­wym wzrokiem twa ręką wciąż czu­le moją miętoli na­miętność kroczy do nas z urokiem  -Welusia


Dzieli Nas Wstyd Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco


Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Mój miły masz ta­kie wiel­kie czar­ne oczy jak strach I uśmiech jak księżyc pośrod­ku tej nocy - Spójrz! mówię - Gwiaz­dy drżą A ty się śmiejesz Mój miły jes­teśmy tak blisko od gwiazd dzieli nas tyl­ko cien­ki su­fit rozsądku kruchy jak szkło  -Gold Fishy


Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Wstyd mi za swo­je człowieczeństwo. -mockingbird


wstyd-mi za swo­-człowieczeństwo
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Wstyd jest barwą cnoty. -Wincenty Ignacy Marewicz


Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Kochając marność, wstyd zbierzesz jedynie. -William Shakespeare


Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Naj­większy wstyd,gdy go nie ma. -Urszula Zybura


Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Hi­pok­ryzja to wstyd­li­wość łajdaka. -Demostenes


hi­pok­ryzja-to wstyd­li­wość-łajdaka
Dzieli Nas Wstyd Cytaty: Straszliwa przepaść dzieli zamiar od spełnienia. -Mikołaj Gogol


straszliwa-przepaść-dzieli-zamiar-od-spełnienia