Dziesięć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dziesięć Cytaty: dziesięć stop­ni w ska­li Richtera i dwa­naście stop­ni w ska­li Beuforta sto stop­ni Celsjusza i dwieście dziesięć Fahrenheita płyty tek­to­niczne naszych warg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy świata do szaleństwa księżyco­we ruchy dłoni po­wodują przypływy wód miłosnych każda erup­cja wulkanu wyrzu­ca w powietrze chmu­ry namiętności a przy wybuchu drżą serca dziesięć stop­ni w ska­li Richtera  -InFlames
Dziesięć Cytaty: W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem. -Kazimierz Brandys
w-odczuciu-większoś-ludzi-człowiek-starszy-o-dziesięć-lat-jest-starcem-a-młodszy-o-dziesięć-lat-jest-szczeniakiem
Dziesięć Cytaty: W na­turze wszechświata leży, by oso­ba, która zaw­sze każe człowieko­wi cze­kać dziesięt mi­nut, te­go dnia, gdy ten człowiek się o dziesięć mi­nut spóźni, była go­towa dziesięć mi­nut wcześniej i bar­dzo sta­ran­nie o tym nie wspominała. -Terry Pratchett
Dziesięć Cytaty: Cynicy mają rację w dziewięciu przypadkach na dziesięć. -Henry Louis Mencken
cynicy-mają-rację-w-dziewięciu-przypadkach-na-dziesięć
Dziesięć Cytaty: Jed­na nadzieja da­je więcej siły niż dziesięc wspomnień. -Marlena Dietrich
jed­na-nadzieja-da­-więcej-ły-ż-dziesięc-wspomnień
Dziesięć Cytaty: Prośba o radę to w dziewięciu przypadkach na dziesięć domaganie się pochlebstwa. -Joan Collins
prośba-o-radę-to-w-dziewięciu-przypadkach-na-dziesięć-domaganie-ę-pochlebstwa
Dziesięć Cytaty: Jedna nadzieja daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień. -Anonim
jedna-nadzieja-daje-więcej-ły-ż-dziesięć-wspomnień
Dziesięć Cytaty: Łatwiej ułożyć dziesięć poprawnych sonetów niż dobry tekst ogłoszenia. -Aldous Huxley
Łatwiej-ułożyć-dziesięć-poprawnych-sonetów-ż-dobry-tekst-ogłoszenia
Dziesięć Cytaty: Dziesięć tysięcy obnażonych dziewic czyni mniejsze wrażenie niż jedna. -Henryk Sienkiewicz
dziesięć-tysięcy-obnażonych-dziewic-czyni-mniejsze-wrażenie-ż-jedna
Dziesięć Cytaty: Poz­bierać jest się dziesięć ra­zy trud­niej, niż rozsypać. -C » Suzanne Collins » Kosogłos
Dziesięć Cytaty: Kobieta maluje sobie paznokcie żeby mieć dziesięć serc pod ręką. -Ramon Gomez De La Serna
kobieta-maluje-sobie-paznokcie-żeby-mieć-dziesięć-serc-pod-ręką
Dziesięć Cytaty: Jed­na ra­dos­na nadzieja jest więcej war­ta, niż dziesięć suchych rzeczywistości. -Franz Grillparzer
jed­na-ra­­na-nadzieja-jest więcej-war­-ż-dziesięć-suchych-rzeczywistoś
Dziesięć Cytaty: Człowiek głody nie interesuje się zupełnie jadłospisem, jaki ma mu być podany za lat dziesięć. -Savi de Tove
człowiek-głody-nie-interesuje-ę-zupełnie-jadłospisem-jaki-mu-być-podany-za-lat-dziesięć
Dziesięć Cytaty: Jeden człowiek wart dla mnie tyle, ile dziesięć tysięcy, jeżeli jest najlepszy. -Heraklit z Efezu
jeden-człowiek-wart-dla-mnie-tyle-ile-dziesięć-tysięcy-żeli-jest-najlepszy
Dziesięć Cytaty: Wys­tar­czy urodzić się dziesięć lat wcześniej, by już być kimś in­nym duchowo. -Johann Wolfgang Goethe
wys­tar­czy-urodzić ę-dziesięć-lat-wcześniej-by już-być-kimś-in­nym-duchowo
Dziesięć Cytaty: Jeden kogut na dziesięć kur starczy, ale dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może. -Giovanni Boccaccio
jeden-kogut-na-dziesięć-kur-starczy-ale-dziesięciu-mężów-zaledwie-jedną-białogłowę-ukontentować-może
Dziesięć Cytaty: Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona. -Oscar Wilde
dopóki-kobieta-wygląda-dziesięć-lat-młodziej-ż-jej-córka-dopóty-jest-całkowicie-zadowolona
Dziesięć Cytaty: Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy. -Brian Tracy
korzyś-płyną-z-dobrego-planowania-są-ogromne-szacuje-ę-że-każda-minuta-poświęcona-na-planowanie-pozwala-zaoszczędzić-dziesięć-minut
Dziesięć Cytaty: Dziesięć lat temu włożyłam pierwszy raz pulower, i odtąd ludzie zaczęli się na mnie patrzeć jak bym miała dwie głowy. -Marilyn Monroe
dziesięć-lat-temu-włożyłam-pierwszy-raz-pulower-i-odtąd-ludzie-zaczęli-ę-na-mnie-patrzeć-jak-bym-miała-dwie-głowy
Dziesięć Cytaty: Zrób coś dziesięć ra­zy dob­rze, a i tak nikt nie zwróci na to uwa­gi. Zrób raz źle, a za­pamiętają Ci to na zawsze. -Aga250909
zrób-coś-dziesięć-ra­zy-dob­rze-a i tak-nikt-nie zwró-na to uwa­gi-zrób raz-ź-a za­pamiętają-ci to na zawsze
Dziesięć Cytaty: Możemy się założyć, że na dziesięć osób, które oczy wypłakują nad głupią his­to­rią fil­mu, dziewięć jest w grun­cie rzeczy sob­ka­mi i łajdakami. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
Dziesięć Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Dziesięć Cytaty: Na dziesięć osób, które przychodzą prosić mnie o pomoc, wolę być oszukany przez dziewięciu, aniżeli - odesłać z pustymi rękami jednego człowieka będącego rzeczywiście w potrzebie. -Jan XXIII
na-dziesięć-osób-które-przychodzą-prosić-mnie-o-pomoc-wolę-być-oszukany-przez-dziewięciu-aniżeli-odesłać-z-pustymi-rękami-jednego
Dziesięć Cytaty: stanęła na środ­ku par­ku, wys­ta­wiła ręce w góry i tańczyła w deszczu, jak­by nig­dy go nie widziała, jak­by zno­wu miała dziesięć lat. -chloe
stanęła-na środ­ku-­ku-wys­­wiła-rę-w góry-i ńczyła-w deszczu-jak­by-nig­dy-go nie widziała-jak­by-zno­wu-miała-dziesięć
Dziesięć Cytaty: w rodzi­nie wiel­kich skąpców. - byłeś u le­karza, gre­gor ? co u ciebie zna­lazł ? - pra­wie wszys­tko ! miałem je­denaście do­larów, dziesięć mu­siałem mu oddać  -lovely-girl
w rodzi­nie-wiel­kich-skąpców-byłeś-u ­karza-gre­gor- co u ciebie-zna­lazł-pra­wie-wszys­tko- miałem-­denaście-do­larów
Dziesięć Cytaty: Niełatwo mi wyznać, że oddałbym dziesięć rozmów z Einsteinem za pierwsze spotkanie z ładną statystką. Co prawda, przy dziesiątym spotkaniu wzdychałbym za Einsteinem lub za tęgą książką. -Albert Camus
niełatwo-mi-wyznać-że-oddałbym-dziesięć-rozmów-z-einsteinem-za-pierwsze-spotkanie-z-ładną-statystką-co-prawda-przy-dziesiątym-spotkaniu
Dziesięć Cytaty: Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. -Jan Paweł II
oto-dekalog-dziesięć-słów-od-tych-słów-zależy-przyszłość-człowieka-i-społeczeństw-przyszłość-narodu-państwa-europy-świata
Dziesięć Cytaty: Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat. -Brian Tracy
jeśli-znajdziesz-pracę-która-daje-możliwość-wykazania-ę-wrodzonymi-talentami-to-w-ągu-dwóch-lat-poczynisz-większe-postępy-ż-na-innej
Dziesięć Cytaty: Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. -Paulo Coelho
miłość-jest-zawsze-nowa-i-bez-wzglę-na-to-czy-w-życiu-kochamy-raz-dwa-czy-dziesięć-razy-zawsze-stajemy-w-obliczu-nieznanego
Dziesięć Cytaty: Za każdym człowiekiem sukcesu stoi dziesięć osób, które ukształtowało, pomogło, wierzyło. Oni zawsze stoją w cieniu, służąc, ucząc i wierząc. Sukces to ich zasługa, ale wiedzą o tym tylko oni -Nikodem Marszałek
Dziesięć Cytaty: Myślałem dziesięć mi­nut jak ok­reślić słowa­mi to jak się czu­je i doszedłem do wnios­ku że: czu­je się ch**owo. -K4CZ0R
myśłem-dziesięć-mi­nut-jak ok­reślić-słowa­mi-to jak ę-czu­-i doszedłem-do wnios­ku-że-czu­ ę-chowo
Dziesięć Cytaty: Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona. -Gilbert Keith Chesterton
utarł-ę-idiotyczny-pogląd-że-kochanka-żony-nienawidzi-tylko-jedna-osoba-jej-mąż-ale-w-dziewięciu-wypadkach-na-dziesięć-kochanka-żony
Dziesięć Cytaty: Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. Ale w dziesięć lat później wygląda ona jak stara prostytutka i jest tak samo nie do zniesienia, jak jej zapach i jej obecność. -Marek Hłasko
kiedy-ę-dwadzieścia-lat-to-klęska-jest-jeszcze-przygodą-ale-w-dziesięć-lat-później-wygląda-ona-jak-stara-prostytutka-i-jest-tak-samo-nie-do
Dziesięć Cytaty: Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. -Terry Pratchett
Dziesięć Cytaty: Gdy cztery chcesz otrzymać, proś o dziesięć. Kto niewiele zakroi, małym go zbywają; kto wiele zamierzy, znać dajej że małym go nie odbyć i że swoje trzyma wysoko. Kto się o wielkie kusi, padnie przynamniej na średnim, kto dopina małego, bliższym jest niczego. -Andrzej Maksymilian Fredro