Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty

Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym. -Wystan Hugh Auden


wygląda-na-to-że-moralność-stała-ę-sprawą-mody-narkotyki-i-de-sade-jednego-roku-kakao-i-dziewictwo-w-roku-następnym
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Przekonanie jest sumieniem umysłu. -Chamfort


przekonanie-jest-sumieniem-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu! -Galileusz


jak-wielka-jest-przenikliwość-ludzkiego-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Roztargnienie umysłu jest dowodem jego niedostatku. -Stefan Witwicki


roztargnienie-umysłu-jest-dowodem-jego-niedostatku
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu. -George Sand


wesołość-jest-najlepszą-higieną-ciała-i-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Anonim


głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Głupota - jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Karol Irzykowski


głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson


Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz


roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Spokojność umysłu często jest dowodem jego tylko nieudolności. -Stefan Witwicki


spokojność-umysłu-często-jest-dowodem-jego-tylko-nieudolnoś
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Jak wiel­ka jest prze­nik­li­wość ludzkiego umysłu!  -Galileo Galilei (Galileusz)


jak-wiel­ka-jest prze­nik­li­wość-ludzkiego-umysłu 
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Podziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością. -Victor Marie Hugo


podziw-współczes­nych-jest raczej-krótkowzrocznośą
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Niedowiarstwo jest często grzechem głupca, zaś łatwowierność słabością wyższego umysłu. -Denis Diderot


niedowiarstwo-jest-często-grzechem-głupca-zaś-łatwowierność-słabośą-wyższego-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. -Paul Ambroise Valéry


nadzieja-jest nieuf­nośą-człowieka-wo­bec-prze­widy­wań-­go-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Głupo­ta - jest też pew­nym spo­sobem używa­nia umysłu. -Karol Irzykowski


głupo­- jest też-pew­nym-spo­sobem-używa­nia-umysłu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy. -Jonathan Swift


próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. -Albert Einstein


głównym-powołaniem-człowieka-jest-raczej-służyć-ż-zmuszać-do-posłuchu
Dziewictwo Jest Raczej Stanem Umysłu Cytaty: Pekińczyk wcale nie jest psem do towarzystwa. To raczej niewyrośnięty lew. -Alexander Alan Milne


pekińczyk-wcale-nie-jest-psem-do-towarzystwa-to-raczej-niewyrośęty-lew