Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty

Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Entuzjazm bez rozumu jest niebezpieczny i bezużyteczny. -Novalis


entuzjazm-bez-rozumu-jest-niebezpieczny-i-bezużyteczny
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Entuzjazm to delirium rozumu. -Napoleon Bonaparte


Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Bez krzty wiedzy, Bez tła rozumu, ide przed siebie, tak mówi me 


bez-krzty-wiedzy-bez-tła-rozumu-ide-przed-siebie-tak-mówi-me guru-co-z te­go-ze dro­ga-kreta-co-z te­go-ze pa­lec-przebity-wyk­sztal­ca
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Prawdziwą tajemnicą sukcesu jest entuzjazm. -Walter Chrysler


prawdziwą-tajemnicą-sukcesu-jest-entuzjazm
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Nic nie umie się zacho­wać bar­dziej bez­ro­zum­nie od rozumu. -Stanisław Lem


nic-nie umie ę-zacho­wać-bar­dziej-bez­ro­zum­nie-od rozumu
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Entuzjazm jest zaraźliwy. Jego brak także. -Krecia Pataczkówna


Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Największy pożytek z historii to entuzjazm, jaki budzi ona w ludziach. -Johann Wolfgang Goethe


największy-pożytek-z-historii-to-entuzjazm-jaki-budzi-ona-w-ludziach
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Spójrzmy na to; w głębi swojego rozumu nikt nie może wyobrazić sobie swojej własnej egzystencji bez przypuszczenia, że zawsze żył i będzie żył w przyszłości. -Erik Erikson


spójrzmy-na-to-w-głębi-swojego-rozumu-nikt-nie-może-wyobrazić-sobie-swojej-własnej-egzystencji-bez-przypuszczenia-że-zawsze-żył-i-będzie
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Jeśli możesz swoim dzieciom dać tylko jedno, niech to będzie entuzjazm. -Bruce Barton


jeśli-możesz-swoim-dzieciom-dać-tylko-jedno-niech-to-będzie-entuzjazm
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Ludzie odwołują się od zwyczaju do rozumu i od rozumu do zwyczaju, zależnie od tego, co im jest wygodne, i odstępują od zwyczaju, gdy tego wymaga ich interes, albo znów przeciwstawiają się rozumowi, gdy tylko rozum jest przeciw nim. -Thomas Hobbes


Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Każdy człowiek poniżej trzydziestego roku życia, który nie jest liberałem, jest istotą bez serca, ale starszy, który nie jest konserwatystą, musi być niespełna rozumu. -Winston Cherchill


każdy-człowiek-poniżej-trzydziestego-roku-życia-który-nie-jest-liberałem-jest-istotą-bez-serca-ale-starszy-który-nie-jest-konserwatystą-musi
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Zachowujemy się, jakby osiągnięcie komfortu i luksusu były głów­nymi zadaniami w życiu, podczas gdy wszystkim, czego potrze­bujemy do szczęścia jest coś, co wzbudzi nasz entuzjazm. -Charles Kingsley


zachowujemy-ę-jakby-osiągnięcie-komfortu-i-luksusu-były-głów­nymi-zadaniami-w-życiu-podczas-gdy-wszystkim-czego-potrze­bujemy-do-szczęścia
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Po co ciągle dokonywać podsumowań? Nie należę do kobiet, które wciąż oglądają się za siebie. Podsumowanie oznacza, że nie ma się planów na przyszłość. W życiu trzeba iść naprzód i zachować entuzjazm we wszystkich okolicznościach. -Zofia Loren


Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Entuzjazm nie zawsze przemawia za tym, kto go wzbudza, ale zawsze za tym, kto go odczuwa. -Marie Von Ebner - Eschenbach


entuzjazm-nie-zawsze-przemawia-za-tym-kto-go-wzbudza-ale-zawsze-za-tym-kto-go-odczuwa
Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz. -Ole Nydahl


Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Zakochani z rozumu obrani. -Terencjusz


Entuzjazm Bez Rozumu Cytaty: Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski


bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem