Etap Cytaty

Etap Cytaty: Małżeństwo to ostatni etap przed śmiercią. -Zofia Kucówna


małżeństwo-to-ostatni-etap-przed-śmiercią
Etap Cytaty: Każdy etap naszego życia ma swoje własne piękno. -Willy Kramp


każdy-etap-naszego-życia-swoje-własne-piękno
Etap Cytaty: Burzenie to naturalny etap początkowy zakrojonego na szeroką skalę planu tworzenia. -Borys Pasternak


burzenie-to-naturalny-etap-początkowy-zakrojonego-na-szeroką-skalę-planu-tworzenia
Etap Cytaty: Burzenie to naturalny etap początkowy zakrojonego na szeroką skalę planu tworzenia. [ poglądy bolszewików i anarchistów] -Borys Pasternak


burzenie-to-naturalny-etap-początkowy-zakrojonego-na-szeroką-skalę-planu-tworzenia-poglądy-bolszewików-i-anarchistów
Etap Cytaty: Nie boję się śmierci. Jestem na nią przygotowany, ponieważ nie wierzę w nią. Uważam, że jest to tylko wyjście z samochodu i wkroczenie w kolejny etap. -John Lennon


nie-boję-ę-śmierci-jestem-na-ą-przygotowany-ponieważ-nie-wierzę-w-ą-uważam-że-jest-to-tylko-wyjście-z-samochodu-i-wkroczenie-w-kolejny
Etap Cytaty: Nie boję się śmier­ci. Jes­tem na nią przy­goto­wany, po­nieważ nie wierzę w nią. Uważam, że jest to tyl­ko wyjście z sa­mocho­du i wkrocze­nie w ko­lej­ny etap. -John Lennon


nie-boję ę-śmier­-jes­tem na ą-przy­goto­wany-po­nieważ-nie wierzę-w ą-uważam że jest to tyl­ko-wyjście-z ­mocho­
Etap Cytaty: Każdy etap życia ma włas­ne rodza­je miłości. I niep­rawdą jest, że do­rośli kochają bar­dziej, a młodzi może naiw­niej. Ważne po pros­tu, by kochać naj­praw­dzi­wiej. Bo tyl­ko głębią uczu­cia można mie­rzyć czy­jeś za­kocha­nie. Nie czasem. -Devin