Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty

Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Do komunizmu nie dotarłem przez Marksa. To Ewangelia doprowadziła mnie doń. -Andre Gide


do-komunizmu-nie-dotarłem-przez-marksa-to-ewangelia-doprowadziła-mnie-doń
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Kiedy się widzi, do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli: ile pięter ma śmierć? -Jean Paul Sartre


kiedy-ę-widzi-do-czego-doprowadziła-współczesna-medycyna-pytamy-siebie-mimo-woli-ile-pięter-śmierć
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Zaiste prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia. -Marcin Luter


zaiste-prawdziwym-skarbem-kościoła-jest-ewangelia
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Jeżeli z dłoni Narodu wypadnie Ewangelia, nie uratują jego poziomu moralnego, społecznego i kulturalnego żadne manifesty czy programy polityczne. -Stefan Wyszyński kard


jeżeli-z-dłoni-narodu-wypadnie-ewangelia-nie-uratują-jego-poziomu-moralnego-społecznego-i-kulturalnego-żadne-manifesty-czy-programy-polityczne
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, ze Mszą świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy, że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom. -Stefan Wyszyński kard


Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Uśmiechaj się, bądź uprzejmy, gdy twój przeciwnik się z tobą kłóci. Tak nam nakazuje Ewangelia, to dopiero doprowadzi faceta do szału. -Janina Ipohorska


uśmiechaj-ę-bądź-uprzejmy-gdy-twój-przeciwnik-ę-z-tobą-kłó-tak-nam-nakazuje-ewangelia-to-dopiero-doprowadzi-faceta-do-szału
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Poderoso caballero es don dinero. -Proverbio castellano


Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Jesteś królem poetów, mój drogi Aramisie, mówisz jak Apokalipsa i jesteś prawdziwy jak Ewangelia. -Aleksander Dumas (ojciec)


jesteś-królem-poetów-mój-drogi-aramisie-mówisz-jak-apokalipsa-i-jesteś-prawdziwy-jak-ewangelia
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: If you real­ly want so­mething ,you don't stop for anyone or anything un­til you get it .~ Blair Waldorf  -gossipgirl


if you-real­ly-want-so­mething-you-don't-stop-for-anyone-or anything-un­til-you-get-it ~ blair-waldorf 
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Next time, don't wait for me, być człowiekiem znaczy podlegać władcy, któremu na imię cierpienie. -Albert Schweitzer


next-time-don't-wait-for-me-być-człowiekiem-znaczy-podlegać-władcy-któremu-na-imię-cierpienie
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Za każdym Don Kichotem wszczynającym awantury idzie zawsze Sanszo Pansza, który je wykorzystuje -Maria Dąbrowska


za-każdym-don-kichotem-wszczynającym-awantury-idzie-zawsze-sanszo-pansza-który-wykorzystuje
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Za każdym Don Kichotem wszczynającym awantury idzie zawsze Sanczo Pansa, który je wykorzystuje. -Maria Dąbrowska


za-każdym-don-kichotem-wszczynającym-awantury-idzie-zawsze-sanczo-pansa-który-wykorzystuje
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. -Benjamin Franklin


głód-nie-nawiedza-nigdy-domu-pracowitego-człowieka-zagląda-doń-tylko-przez-okno
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany, Wydepcą ścieżki doń miliony ludzkich stóp. -Aleksander Puszkin


dźwignąłem-pomnik-swój-nie-trudem-rąk-ciosany-wydepcą-ścieżki-doń-miliony-ludzkich-stóp
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Do­mowa Kura Ku­ra z dużym kuspanem Do­na co nie był Panem Do do­mu skusiła. A Don ją pod­du­sił Na gęś przed podaniem. -awatar


do­mowa-kura-ku­ra-z żym-kuspanem-do­na-co nie był-panem-do-do­mu-skusiła-a-don-ją pod­­ł-na-gęś-przed-podaniem
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Pragnąłbym, by mu­zyka spra­wiała wrażenie, iż wychodzi z cienia i chwi­lami doń pow­ra­ca; by była kimś dyskretnym. -Claude Debussy


pragnąłbym-by mu­zyka-spra­wiała-wrażenie-iż wychodzi-z cienia-i chwi­lami-doń-pow­ra­ca-by była-kimś-dyskretnym
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno. -Benjamin Franklin


głód-nie na­wie­dza-nig­dy-do­mu-pra­cowi­tego-człowieka-zagląda-doń-tyl­ko-przez-okno
Ewangelia Doprowadziła Mnie Doń Cytaty: Najrozumniejszym kochankiem był Don Kichot, który z prostej dziewki wyidealizował sobie najwznioślejszą istotę i nie znał jej. -Aleksander Świętochowski


najrozumniejszym-kochankiem-był-don-kichot-który-z-prostej-dziewki-wyidealizował-sobie-najwznioślejszą-istotę-i-nie-znał-jej