Fałszują Cytaty

Fałszują Cytaty: His­to­rycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość. -Żarko Petan


his­to­rycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy- przyszłość
Fałszują Cytaty: Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość. -Anonim


historycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy-przyszłość
Fałszują Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty