Fałszy­wa Cytaty

czy-is­tnieje-fałszy­wa-praw­da-tak- -> sza­tan-ją stosuje-fałszy­wa-praw­da-= kłam­stwo-ow­szem-jest to-fałszy­wa-prawda 
Fałszy­wa Cytaty: Mój pokój na­zywasz fałszy­wym. Jed­nak nie ma nic bar­dziej fałszy­wego, niż po­mysł, aby w tym przeklętym świecie ludzie by­li w sta­nie się zrozumieć. -Pain  -Masashi Kishimoto


mój-pokój-na­zywasz-fałszy­wym-jed­nak nie  nic-bar­dziej-fałszy­wego-ż-po­mysł-aby w tym-przeklętym-świecie-ludzie-by­li
Fałszy­wa Cytaty: Porządny fałszerz nie ro­bi fałszy­wych kroków. -Jacek Wejroch


porządny-fałszerz-nie ro­bi-fałszy­wych-kroków
Fałszy­wa Cytaty: Fałszy­wość ludzi przek­racza po­ziom kry­tyczny . -Ma ły


fałszy­wość-ludzi-przek­racza-po­ziom-kry­tyczny
Fałszy­wa Cytaty: Fałszy­wa miłość jest gor­sza niż praw­dzi­wa nienawiść. -Apolinary Despinoix


fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-ż-praw­dzi­wa-nienawiść
Fałszy­wa Cytaty: docze­kaliśmy czasów, gdzie bieda poz­na­je fałszy­wych przyjaciół   -wdech


docze­kaliśmy-czasów-gdzie-bieda-poz­na­-fałszy­wych-przyjaciół- 
Fałszy­wa Cytaty: Fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści  -MUZYCZKA


fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-od praw­dzi­wej-nienawiś 
Fałszy­wa Cytaty: ...su­mienie to fałszy­we narzędzie tych, którzy rządzą światem, us­ta­nawiając je­go pra­wa i religie. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Fałszy­wa Cytaty: Naj­pewniej­szym zna­kiem, że jest się na fałszy­wej drodze, to ok­laski wrogów. -Thornton (Niven) Wilder


naj­pewniej­szym-zna­kiem-że jest ę-na fałszy­wej-drodze-to ok­laski-wrogów
Fałszy­wa Cytaty: Fałszy­we ra­dości i roz­rywki czy­nią jeszcze bar­dziej gorzkim niż brak prawdziwych. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Fałszy­wa Cytaty: to ta­ka gra schodzi­my na psy han­dlu­jemy sobą wy­miana wa­lut fałszy­wych za chwilę szczęścia ulotną jak emocja  -Starlight


to ­ka-gra-schodzi­my-na psy-han­dlu­jemy-sobą-wy­miana-wa­lut-fałszy­wych-za-chwilę-szczęścia-ulotną-jak emocja 
Fałszy­wa Cytaty: Osob­li­wa rzecz, że przy­jaciel może być fałszy­wy, a niep­rzy­jaciel nigdy. -Alojzy Żółkowski


osob­li­wa-rzecz-że przy­jaciel-może-być-fałszy­wy-a niep­rzy­jaciel-nigdy
Fałszy­wa Cytaty: Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun


fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś
Fałszy­wa Cytaty: Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy


kto­kol­wiek-myśli-że życie-jest spra­wied­li­we-jest fałszy­wie-poinformowany
Fałszy­wa Cytaty: Teorie i za­sady nie są ani praw­dzi­we, ani fałszy­we. Są je­dynie mniej lub bar­dziej przydatne. -Henri Poincare


teorie-i za­sady-nie są ani-praw­dzi­we-ani-fałszy­we-są ­dynie-mniej-lub-bar­dziej-przydatne
Fałszy­wa Cytaty: fałszy­we istnienie mąci wodę w rzece i tak przy­jaz­ne słońce może obrócić dzień w noc duszę w proch naiwność kluczem mrocznych duchem  -mac790


fałszy­we-istnienie-mą-wodę-w rzece-i-tak-przy­jaz­ne-słoń-może-obróć-dzień-w noc-duszę-w proch-naiwność-kluczem-mrocznych-duchem 
Fałszy­wa Cytaty: Otaczają mnie ludzi fałszy­wi, którzy wiedzą do ko­go zwrócić się z pot­rze­ba lecz nie mar­twią się gdy ktoś ich potrzebuje. -stokrotka123


otaczają-mnie-ludzi-fałszy­wi-którzy-wiedzą-do ko­go-zwróć ę-z pot­rze­ba-lecz-nie mar­twią ę-gdy-ktoś-ich-potrzebuje
Fałszy­wa Cytaty: przy­jaciele są wszys­tkim co ma­my, a co ma­my gdy Ci przy­jaciele są fałszy­wi ?  -badtomek


przy­jaciele-są wszys­tkim-co ­my-a co ­my-gdy-ci przy­jaciele-są fałszy­wi-