Filozofem Polega Na Cytaty

Filozofem Polega Na Cytaty: Różnica między nauczycielem a filozofem polega na tym, że nauczycielowi wydaje się, że wie mnóstwo rzeczy, które stara się wtłoczyć uczniom do głowy. A filozof próbuje znaleźć odpowiedź na pytania wspólnie z uczniami. -Jostein Gaarder


Filozofem Polega Na Cytaty: O, gdybyś milczał! Byłbyś nadal filozofem. -Boecjusz


o-gdybyś-milczał-byłbyś-nadal-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Kto kocha mity, jest w jakimś stopniu filozofem. -Antyfanes


kto-kocha-mity-jest-w-jakimś-stopniu-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Kto kocha mi­ty, jest w ja­kimś stop­niu filozofem. -Arystoteles


kto-kocha-mi­ty-jest w ja­kimś-stop­niu-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: O, gdy­byś mil­czał! Byłbyś na­dal filozofem. -Boecjusz


o gdy­byś-mil­czał-byłbyś-na­dal-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Wszyscy jesteśmy pomyleni, ale tego, kto umie analizować swoje urojenia, nazywa się filozofem. -Ambrose Gwinett Bierce


wszyscy-jesteśmy-pomyleni-ale-tego-kto-umie-analizować-swoje-urojenia-nazywa-ę-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Celem edukacji jest uczynić cię filozofem na tyle, abyś zaakceptował fakt, że będziesz mało zarabiał. -Robert Bloch


celem-edukacji-jest-uczynić-ę-filozofem-na-tyle-abyś-zaakceptował-fakt-że-będziesz-ło-zarabiał
Filozofem Polega Na Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy po­myle­ni, ale te­go, kto umie ana­lizo­wać swo­je uro­jenia, na­zywa się filozofem. -Ambrose Bierce


wszys­cy-jes­teśmy-po­myle­-ale-te­go-kto-umie-ana­lizo­wać-swo­-uro­jenia-na­zywa ę-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. -Sokrates


jeśli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Krytycyzm może uczynić cię filozofem, ale tylko wiara uczyni cię apostołem. -Marie Von Ebner - Eschenbach


krytycyzm-może-uczynić-ę-filozofem-ale-tylko-wiara-uczyni-ę-apostołem
Filozofem Polega Na Cytaty: Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. -Sokrates


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem. -Sokrates


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znaj­dziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśli­wy-śli-złą-zos­­niesz-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma. -Elbert Hubbard


sukces-polega-na-tym-że-zdobywa-ę-to-co-ę-chciało-szczęście-polega-na-tym-że-podoba-ę-to-co-ę
Filozofem Polega Na Cytaty: Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
Filozofem Polega Na Cytaty: Miłość kobiety polega na braniu. -August Strindberg


Filozofem Polega Na Cytaty: Niedorzeczność polega na pragnieniu konkluzji. -Gustaw Flaubert


niedorzeczność-polega-na-pragnieniu-konkluzji
Filozofem Polega Na Cytaty: Małość człowieka polega na jego pospolitości. -Arystoteles


małość-człowieka-polega-na-jego-pospolitoś
Filozofem Polega Na Cytaty: Uniżoność polega na niemożności zranienia kogoś. -Marie Von Ebner - Eschenbach