Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty

Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Filozofia nie ma bezcennych wyników, lecz studiowanie filozofii daje wyniki bezcenne. -Anonim


filozofia-nie-bezcennych-wyników-lecz-studiowanie-filozofii-daje-wyniki-bezcenne
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia. -Kostis Palamas


filozof-sprawdza-ę-w-filozofii-myśli-poeta-w-filozofii-wzruszenia
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Negatywne oczekiwania rodzą negatywne wyniki. Pozytywne oczekiwania rodzą negatywne wyniki. -Anonim


negatywne-oczekiwania-rodzą-negatywne-wyniki-pozytywne-oczekiwania-rodzą-negatywne-wyniki
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Szacunek dla siebie – coś, co w gruncie rzeczy jest bezcenne. -Virginia Woolf


szacunek-dla-siebie-coś-co-w-gruncie-rzeczy-jest-bezcenne
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Wiara we własne siły jest mostem łączącym oczekiwania, działania, wkład i wyniki. -RosaBeth Kantor


wiara-we-własne-ły-jest-mostem-łączącym-oczekiwania-działania-wkład-i-wyniki
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Ci, którzy trak­tują miłość jak sport, mają na ogół mier­ne wyniki. -Tadeusz Gicgier


ci-którzy-trak­tują-miłość-jak sport-mają-na ogół-mier­ne-wyniki
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne... -Devin


nie-szu­kaj-szczęścia-w wiel­kich-rzeczach-bo właśnie-w szczegółach-tkwi-to-co tak-nap­rawdę-jest bezcenne
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki -Jack Canfield i Mark Victor Hansen


Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Aforyzmy są dowcipami filozofii. -Anonim


aforyzmy-są-dowcipami-filozofii
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Kpić z filozofii to filozofować na prawdę. -Blaise Pascal


kpić-z-filozofii-to-filozofować-na-prawdę
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: U początku filozofii stoi - zdziwienie. -Arystoteles


u-początku-filozofii-stoi-zdziwienie
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Afo­ryz­my są dow­ci­pami filozofii. -Vauvenargues


afo­ryz­my-są dow­­pami-filozofii
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Afo­ryzm to fast food filozofii. -Ryszard Podlewski


Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Obiek­ty­wizm to for­ma re­wanżu wo­bec filozofii. -StachuKrankiela


obiek­ty­wizm-to for­-re­wanżu-wo­bec-filozofii
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Drwić sobie z filozofii, znaczy naprawdę filozofować. -Blaise Pascal


drwić-sobie-z-filozofii-znaczy-naprawdę-filozofować
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Miłość jest potężniejszą od siły i mądrzejszą od filozofii. -Oscar Wilde


miłość-jest-potężniejszą-od-ły-i-mądrzejszą-od-filozofii
Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Pewnik filozofii polskiej: tańczę, więc jestem. -Jan Ignacy Niecisław Baudouin De Courtenay


Filozofii Daje Wyniki Bezcenne Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues


jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii