Fizyczna To Dzieło Cytaty

Fizyczna To Dzieło Cytaty: Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu. -Bias z Prieny


siła-fizyczna-to-dzieło-przyrody-ale-umieć-doradzić-to-co-korzystne-dla-ojczyzny-to-właściwość-duszy-i-rozumu
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury. -Fryderyk Hegel


dzieło-sztuki-stoi-wyżej-ż-dzieło-natury
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Fizyczna To Dzieło Cytaty: Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!  -Apostrof


Fizyczna To Dzieło Cytaty: Po­lity­kowi dob­rze ro­bi przy­pom­nienie so­bie, jak wygląda pra­ca fizyczna. -Donald Tusk


po­lity­kowi-dob­rze-ro­bi-przy­pom­nienie-so­bie-jak wygląda-pra­ca-fizyczna
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Miłość fizyczna jest zawsze złączona z poczuciem niewinności i adości. Nie da się kochać we łzach, tylko w uniesieniu. -Albert Camus


miłość-fizyczna-jest-zawsze-złączona-z-poczuciem-niewinnoś-i-adoś-nie-da-ę-kochać-we-łzach-tylko-w-uniesieniu
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Równowaga fizyczna w naturze istnieje przez powszechność, duchowa - przez wyjątkowość. -Władysław Grzeszczyk


równowaga-fizyczna-w-naturze-istnieje-przez-powszechność-duchowa-przez-wyjątkowość
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej. -Irina Griekowa


można-dowieść-słusznoś-tezy-o-zacieraniu-ę-różnic-między-pracą-umysłową-a-fizyczną-tylko-od-przeciwnej-strony-nasza-praca-umysłowa
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Koniec wieńczy dzieło. -Anonim


koniec-wieńczy-dzieło
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze. -Anna Kamieńska


Fizyczna To Dzieło Cytaty: Ro­zumieć dzieło, to stwarzać je w so­bie na nowo. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Fizyczna To Dzieło Cytaty: Z żaru powstaje popiół lub dzieło. -Stanisław Jerzy Lec


Fizyczna To Dzieło Cytaty: Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki. -Anonim


Żadne-dzieło-człowieka-nie-przeżyje-książki
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Dzieło jest przeważnie lepsze niż twórca. -Henryk Elzenberg


dzieło-jest-przeważnie-lepsze-ż-twórca
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Najszlachetniejsze dzieło Boga - człowiek. Kto to wymyślił? -Mark Twain


najszlachetniejsze-dzieło-boga-człowiek-kto-to-wymyślił
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Im dzieło bliższe ce­lu, tym ciszej pielęgno­wać je trzeba. -Zygmunt Krasiński


im dzieło-bliższe-­lu-tym-ciszej-pielęgno­wać- trzeba
Fizyczna To Dzieło Cytaty: To nie namiętność niszczy dzieło sztuki, to chęć dowiedzenia. -Andre Malraux


to-nie-namiętność-niszczy-dzieło-sztuki-to-chęć-dowiedzenia
Fizyczna To Dzieło Cytaty: Od Jowisza niechaj zaczyna się dzieło. Pracujmy z Bogiem. -Owidiusz


od-jowisza-niechaj-zaczyna-ę-dzieło-pracujmy-z-bogiem