Formą Złodziejstwa Cytaty

Formą Złodziejstwa Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Formą Złodziejstwa Cytaty: Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Formą Złodziejstwa Cytaty: Nieufność jest formą nieśmiałości. -Paul Claudel


nieufność-jest-formą-nieśmiałoś
Formą Złodziejstwa Cytaty: El beso es una forma de diálogo. -George Sand


el-beso-es-una-forma-de-diálogo
Formą Złodziejstwa Cytaty: Wyzysk - wyższa forma miłości. -Kazimierz Słomiński


Formą Złodziejstwa Cytaty: Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści. -Julian Tuwim


gratulacje-najuprzejmiejsza-forma-zawiś
Formą Złodziejstwa Cytaty: Cierpliwość: najnudniejsza forma rozpaczy. -Julian Tuwim


cierpliwość-najnudniejsza-forma-rozpaczy
Formą Złodziejstwa Cytaty: Fanatyzm to najwygodniejsza forma ucieczki. -Anna Krzyżanowska


fanatyzm-to-najwygodniejsza-forma-ucieczki
Formą Złodziejstwa Cytaty: Piękno jest formą dobroci. -Helen Keller Adams


Formą Złodziejstwa Cytaty: Zabójstwo to ekstremalna forma cenzury. -George Bernard Shaw


Formą Złodziejstwa Cytaty: Zdanie to największa forma literacka. -Stanisław Jerzy Lec


Formą Złodziejstwa Cytaty: życie jest formą zabijania  -danioł


życie-jest formą-zabijania 
Formą Złodziejstwa Cytaty: Uroda kobiety jest formą władzy. -Susan Sontag


uroda-kobiety-jest-formą-władzy
Formą Złodziejstwa Cytaty: Lenistwo jest łagodną formą samobójstwa. -Nicolae Lorga


lenistwo-jest-łagodną-formą-samobójstwa
Formą Złodziejstwa Cytaty: La peor forma de injusticia es la justicia simulada. -Platón


la-peor-forma-de-injusticia-es-justicia-simulada
Formą Złodziejstwa Cytaty: Cynizm to przyjemna forma mówienia prawdy. -Lillian Hellman


cynizm-to-przyjemna-forma-mówienia-prawdy
Formą Złodziejstwa Cytaty: Uprzejmość męska: najwytworniejsza forma fałszu. -Julian Tuwim


uprzejmość-męska-najwytworniejsza-forma-fałszu
Formą Złodziejstwa Cytaty: Cierpliwość jest codzienną formą miłości. -Joseph Ratzinger


cierpliwość-jest-codzienną-formą-miłoś