Frustracji Cytaty

Frustracji Cytaty: Gdy brak ci cierpliwości, twoja egzystencja przeradza w niekończące pasmo frustracji. -Richard Carlson


gdy-brak-cierpliwoś-twoja-egzystencja-przeradza-w-niekończą-pasmo-frustracji
Frustracji Cytaty: Jąkanie jest bardzo często fizycznym manifestowaniem frustracji, niemożnością podołania czemuś. -Sidney Sheldon


jąkanie-jest-bardzo-często-fizycznym-manifestowaniem-frustracji-niemożnośą-podołania-czemuś
Frustracji Cytaty: Mi­nima­lis­tycznie pat­rząc szczęście po­lega na usu­waniu lub ig­no­rowa­niu frustracji  -daniello


mi­nima­lis­tycznie-pat­rząc-szczęście-po­lega-na usu­waniu-lub-ig­no­rowa­niu-frustracji