Górę Serce Cytaty

Górę Serce Cytaty: Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej. -Anonim


serce-mędrca-zwraca-ę-ku-prawej-stronie-a-serce-głupca-ku-lewej
Górę Serce Cytaty: Serce kamieni drży czasem jak serce małych zwierząt. -Zbigniew Herbert


serce-kamieni-drży-czasem-jak-serce-łych-zwierząt
Górę Serce Cytaty: Miej serce i nie patrz w serce odstraszy cię kochać. -Jan Twardowski


miej-serce-i-nie-patrz-w-serce-odstraszy-ę-kochać
Górę Serce Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


Górę Serce Cytaty: Serce: Serce samo stanowi o sobie. -Molier


serce-serce-samo-stanowi-o-sobie
Górę Serce Cytaty: Miej serce i patrzaj w serce. -Adam Mickiewicz


Górę Serce Cytaty: Miej serce i patrzaj w serce! -Adam Mickiewicz


Górę Serce Cytaty: Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynące z zasad i dowodów; serce ma inny. -Blaise Pascal


serce-swój-porządek-rozum-swój-płyną-z-zasad-i-dowodów-serce-inny
Górę Serce Cytaty: Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie. -Honore de Balzac


serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
Górę Serce Cytaty: Kobiety serce zanadto jest małe, aby tak wiele objąć w sobie mogło: Jej miłość można nazwać apetytem Tam serce niczym, wszystkim podniebienie - Miłość tę kończy przesyt i odraza. -William Shakespeare


kobiety-serce-zanadto-jest-łe-aby-tak-wiele-objąć-w-sobie-mogło-jej-miłość-można-nazwać-apetytem-tam-serce-niczym-wszystkim-podniebienie
Górę Serce Cytaty: Dro­ga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu


dro­ga-w górę-jest drogą-w dół
Górę Serce Cytaty: Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił w górę! -Julian Przyboś


kto-pomyśł-tę-przepaść-i-odrzucił-w-górę
Górę Serce Cytaty: Pod­ciągnęli go w górę, aby go le­piej trafić. -Wiesław Brudziński


Górę Serce Cytaty: Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół. -Heraklit z Efezu


ta-sama-droga-prowadzi-pod-górę-i-w-dół
Górę Serce Cytaty: Sko­rego ko­nia jeszcze ba­tem pod górę. -Samuel Adalberg


sko­rego-ko­nia-jeszcze-ba­tem-pod-górę
Górę Serce Cytaty: ko­bieca moc łez mężczyznę zmotywuje by górę przeniósł  -bez.odwagi


ko­bieca-moc-łez-mężczyznę-zmotywuje-by-górę-przeniósł 
Górę Serce Cytaty: Mężczyźni są jak ceny; chcieliby ciągle piąć się w górę. -Jeanne Moreau


mężczyź-są-jak-ceny-chcieliby-ągle-piąć-ę-w-górę
Górę Serce Cytaty: Kiedy uf­ność bie­rze górę, po­jawia się odwaga. -Starlight


kiedy-uf­ność-bie­rze-górę-po­jawia ę-odwaga