Góra” Cytaty

Góra” Cytaty: Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale góra z górą zawsze. -Stanisław Jerzy Lec


człowiek-z-człowiekiem-ę-nie-zejdzie-ale-góra-z-górą-zawsze
Góra” Cytaty: Za wiel­ki­mi góra­mi Zielo­nymi lasami Stoi za­mek ut­ka­ny myśla­mi. Da­leko, za siódmą rzeką Za góra­mi planów prze­lanych Za stru­mieniami łez wylanych. Wy­ruszam tam o zmro­ku Drogą marzeń i snów na ja­wie Pełną wspom­nień i miłości. Tam cze­ka na mnie spokój i cisza I on. Mój zwie­rzak kochany. -Myśli1


Góra” Cytaty: Między słowem a uczyn­kiem to góra jest pośrodku. -Stanisław Brzozowski


między-słowem-a uczyn­kiem-to góra-jest pośrodku
Góra” Cytaty: dos­ko­nałości góra śmieci my na szczycie no i z cze­go się cieszycie   -wdech


­ko­nałoś-góra-śmieci-my-na-szczycie-no-i-z cze­go-ę-cieszycie- 
Góra” Cytaty: nad górą smutków wi­dać ocza­mi wiary tęczę aniołów... -Natuuś


nad-górą-smutków-wi­dać-ocza­mi-wiary-tęczę-aniołów
Góra” Cytaty: Jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, Mahomet pójdzie do niej. -Franciszek Bacon


jeśli-góra-nie-chce-przyjść-do-mahometa-mahomet-pójdzie-do-niej
Góra” Cytaty: Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro dołem. -Anonim


fortuna-toczy-ę-kołem-kto-dziś-górą-jutro-dołem
Góra” Cytaty: Szczególnym znakiem macierzyńskiej obecności Bogurodzicy pośród nas jest Jasna Góra. -Stefan Wyszyński kard


szczególnym-znakiem-macierzyńskiej-obecnoś-bogurodzicy-pośród-nas-jest-jasna-góra
Góra” Cytaty: zaczy­nali ra­zem od zera dziś ona jest górą a on zwykłą kurą. -bystry.76


zaczy­nali-ra­zem-od zera-dziś-ona-jest górą-a-on zwykłą-kurą
Góra” Cytaty: Polityczni mówcy są jak automaty: górą wrzuca się pół myśli, a dołem wychodzi całe zdanie. -Alberto Moravia


polityczni-mówcy-są-jak-automaty-górą-wrzuca-ę-pół-myśli-a-dołem-wychodzi-całe-zdanie
Góra” Cytaty: Ludzkie słabości nie są wca­le ta­kie słabe sko­ro tak trud­no je po­konać i tak często to one są w życiu górą. -aforystokrata


ludzkie-słaboś-nie są wca­-­kie-słabe-sko­ro-tak-trud­no- po­konać-i tak-często-to one-są w życiu-górą
Góra” Cytaty: Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał, to góra zrobi się mniejsza. -Anonim


kiedy-trzeba-wspiąć-ę-na-górę-nie-myśl-że-jak-będziesz-stał-i-czekał-to-góra-zrobi-ę-mniejsza
Góra” Cytaty: Kiedy trze­ba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i cze­kał, góra zro­bi się mniejsza. -H. Jackson Brown


kiedy-trze­ba-wspiąć ę-na górę-nie myśl-że jak będziesz-stał-i cze­kał-góra-zro­bi ę-mniejsza
Góra” Cytaty: Pat­rząc z ok­na na zre­woluc­jo­nizo­waną ulicę pa­ryską, Tal­leyrand, plasnął w dłonie i wyk­rzyknął zadowolony: - Na­si górą! - Ja­cy na­si? - spy­tano go od razu. - A to - zo­baczy się jutro. -Maurice Talleyrand-Périgord


Góra” Cytaty: Od­gar­nij chmury niebo cze­ka tęsknie prze­cierając sny sta­jesz się górą nie ma ta­kiej drogi której nie znajdę by dot­rzeć na szczyt Naszych marzeń   -sprajtka


od­gar­nij-chmury-niebo-cze­ka-tęsknie-prze­cierając-sny-sta­jesz ę-górą-nie- ­kiej-drogi-której-nie znajdę-by-dot­rzeć-na szczyt
Góra” Cytaty: Przysłowiowa jest góra, która porodziła mysz. W literaturze jest odwrotnie; im mniejsza mysz, tym większą górę chciałaby urodzić. Dlatego tak krzyczy przy porodzie. -Stanisław Czosnowski


przysłowiowa-jest-góra-która-porodziła-mysz-w-literaturze-jest-odwrotnie-im-mniejsza-mysz-tym-większą-górę-chciałaby-urodzić-dlatego-tak
Góra” Cytaty: Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok - to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. -Anna Kamieńska


Góra” Cytaty: Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego. -Gustaw Flaubert


skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha-a-co-stanowi-z-górą-trzy-czwarte