Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty

Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Nie wolno być po stronie zarazy. -Albert Camus


nie-wolno-być-po-stronie-zarazy
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: W Chrystusie stoi Bóg po naszej stronie. -Romano Guardini


w-chrystusie-stoi-bóg-po-naszej-stronie
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Wina jest zawsze po stronie partnera - Brydż -Anonim


wina-jest-zawsze-po-stronie-partnera-brydż
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Racje niekoniecznie muszą być po lewej stronie. -Anonim


racje-niekoniecznie-muszą-być-po-lewej-stronie
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Bóg jest zawsze po stronie wielkich batalionów. -Henri de Turenne


bóg-jest-zawsze-po-stronie-wielkich-batalionów
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill


pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe


w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: W walce między tobą a światem stań po stronie świata. -Franz Kafka


w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy. -Indira Gandhi


wolność-nie-znaczy-że-można-poruszać-ę-po-niewłaściwej-stronie-ulicy
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Kłótnie nie trwałyby długo, gdy­by wi­na leżała tyl­ko po jed­nej stronie. -François de La Rochefoucauld


kłótnie-nie trwałyby-długo-gdy­by-wi­na-żała-tyl­ko-po jed­nej-stronie
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Każde


każde-tak-dlatego-tylko-istnieje-iż-po-drugiej-stronie-bytu-swoje-nie
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil


Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Kobiety prowadzą z mężczyznami wojnę, w której ci mają tę wielką przewagę, że dziewczyny są po ich stronie. -Chamfort


kobiety-prowadzą-z-mężczyznami-wojnę-w-której-mają-tę-wielką-przewagę-że-dziewczyny-są-po-ich-stronie
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Jeżeli ktoś urodził się po niewłaściwej stronie muru, wolno mu chyba przesadzić mur? -Gilbert Keith Chesterton


jeżeli-ktoś-urodził-ę-po-niewłaściwej-stronie-muru-wolno-mu-chyba-przesadzić-mur
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie. -Francois de la Rochefoucauld


kłótnie-i-sprzeczki-nie-trwałyby-nigdy-długo-gdyby-wina-żała-tylko-po-jednej-stronie
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Jak długo trwa minuta, zależy od tego po której stronie drzwi toalety się znajdujesz. -Balanie


jak-długo-trwa-minuta-zależy-od-tego-po-której-stronie-drzwi-toalety-ę-znajdujesz
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Spory nie trwałyby tak długo, gdyby brak słuszności był tylko po jednej stronie. -Anonim


spory-nie-trwałyby-tak-długo-gdyby-brak-słusznoś-był-tylko-po-jednej-stronie
Góry Idzie W Każdej Stronie Cytaty: Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci. -Simone Weil


miłować-prawdę-to-znosić-pustkę-a-także-pogodzić-ę-ze-śmiercią-prawda-jest-po-stronie-śmierci