Góry Idzie W Każdej Cytaty

Góry Idzie W Każdej Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


Góry Idzie W Każdej Cytaty: Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje  -M44G


Góry Idzie W Każdej Cytaty: W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi:


Góry Idzie W Każdej Cytaty: Bo widzisz, Pa­nie Boże, mi­mo każdej łzy, os­tatnich spoj­rzeń, za­kończo­nych roz­działów i słów, które uniżyły wszys­tkie gwiaz­dy, mi­mo tej każdej rzeczy, ja wciąż wierzę w miłość. A gdy zbliża się ko­niec, żyję z nadzieją, że mo­ja podróż jeszcze się nie skończyła i modlę się o to, aby bez­gra­niczna miłość, jaką do Niego czuję, w ja­kiś sposób mi ją umożliwiła. -szantiil


Góry Idzie W Każdej Cytaty: fałsz idzie za fałszem  -Intryga


fałsz-idzie-za fałszem 
Góry Idzie W Każdej Cytaty: Sztuka idzie za chlebem. -Gotthold Ephraim Lessing


Góry Idzie W Każdej Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Góry Idzie W Każdej Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan


z góry-zakładam-że idę-w dół
Góry Idzie W Każdej Cytaty: Ag­resja idzie w parze z lękiem. -Antoni Kępiński


Góry Idzie W Każdej Cytaty: Zło idzie z duchem czasu. -marchand de sommeil


Góry Idzie W Każdej Cytaty: Wiara przenosi góry. Na plecach wiernych. -Anonim


wiara-przenosi-góry-na-plecach-wiernych
Góry Idzie W Każdej Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu


Góry Idzie W Każdej Cytaty: To, co wiel­kie, mu­si pat­rzeć z góry. -Piotr Szreniawski


Góry Idzie W Każdej Cytaty: Wierność idzie często w parze z głupotą. -Felicja Stendingowa


wierność-idzie-często-w-parze-z-głupotą
Góry Idzie W Każdej Cytaty: W drodze do naszego każdy idzie po swoje. -Krecia Pataczkówna


Góry Idzie W Każdej Cytaty: Naj­le­piej jej idzie, bo ma wu­ja na Florydzie. -Anja16


naj­­piej-jej-idzie-bo- wu­ja-na florydzie
Góry Idzie W Każdej Cytaty: Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. -Stanisław Jerzy Lec


Góry Idzie W Każdej Cytaty: Ma­li w wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane. -Kapitan


ma­li-w wielu-sy­tuac­jach-z góry-mają-przechlapane