Góry Idzie W Cytaty

Góry Idzie W Cytaty: Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki


zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
Góry Idzie W Cytaty: Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie. -Stefan Kisielewski


trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
Góry Idzie W Cytaty: Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru. -Alec Guiness


tylko-niewielu-ludzi-którzy-cierpią-na-kaszel-idzie-do-lekarza-większość-idzie-do-teatru
Góry Idzie W Cytaty: Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim


co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
Góry Idzie W Cytaty: Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry - idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie. -Stefan Wyszyński


Góry Idzie W Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


Góry Idzie W Cytaty: Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje  -M44G


Góry Idzie W Cytaty: fałsz idzie za fałszem  -Intryga


fałsz-idzie-za fałszem 
Góry Idzie W Cytaty: Sztuka idzie za chlebem. -Gotthold Ephraim Lessing


Góry Idzie W Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan


z góry-zakładam-że idę-w dół
Góry Idzie W Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Góry Idzie W Cytaty: Zło idzie z duchem czasu. -marchand de sommeil


Góry Idzie W Cytaty: Ag­resja idzie w parze z lękiem. -Antoni Kępiński


Góry Idzie W Cytaty: Wiara przenosi góry. Na plecach wiernych. -Anonim


wiara-przenosi-góry-na-plecach-wiernych
Góry Idzie W Cytaty: To, co wiel­kie, mu­si pat­rzeć z góry. -Piotr Szreniawski


Góry Idzie W Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu


Góry Idzie W Cytaty: W drodze do naszego każdy idzie po swoje. -Krecia Pataczkówna


Góry Idzie W Cytaty: Naj­le­piej jej idzie, bo ma wu­ja na Florydzie. -Anja16


naj­­piej-jej-idzie-bo- wu­ja-na florydzie