Góry Istnienie U Cytaty

Góry Istnienie U Cytaty: Poetyzując miłość zakładamy z góry istnienie u tych, których kochamy, zalet, jakich oni częstokroć nie posiadają, a to stanowi dla nas źródło nieustannych pomyłek i cierpień. -Anton Czechow


poetyzując-miłość-zakładamy-z-góry-istnienie-u-tych-których-kochamy-zalet-jakich-oni-częstokroć-nie-posiadają-a-to-stanowi-dla-nas-źródło
Góry Istnienie U Cytaty: Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii. -Aleksander Wat


trudno-dziś-wierzyć-w-istnienie-boga-zapewne-ale-trudniej-nie-wierzyć-w-istnienie-diabła-diabla-w-historii
Góry Istnienie U Cytaty: Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki


zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
Góry Istnienie U Cytaty: Gdy­bym tyl­ko mógł. Wzle­ciał bym po­nad chmury. Gdy­bym spłacił swój dług. Podzi­wiał bym do­liny i góry. Ale nie mogę. Tkwię tu uwięziony. Czuję Bo­ga trwogę. Choć na­dal jes­tem natchniony. On poz­wa­la mi tworzyć. Da­je spokój i skupienie. Aby z roz­rzu­conych słów ułożyć. Coś sen­sowne­go, bym poczuł swe istnienie.. -I'm nothing


Góry Istnienie U Cytaty: Is­tnieć - to tworzyć włas­ne istnienie. -Jean-Paul Sartre


is­tnieć- to tworzyć-włas­ne-istnienie
Góry Istnienie U Cytaty: Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. -Peter Hille


mężczyzna-to-czyn-kobieta-to-istnienie
Góry Istnienie U Cytaty: Czasem chciało by się modlić o istnienie Boga! -Stanisław Jerzy Lec


Góry Istnienie U Cytaty: Kobieta to jedyny i niepodważalny dowód na istnienie Boga. -Michał Domin


kobieta-to-jedyny-i-niepodważalny-dowód-na-istnienie-boga
Góry Istnienie U Cytaty: Miłość - czuć w całym sobie istnienie drugiej istoty. -Simone Weil


miłość-czuć-w-całym-sobie-istnienie-drugiej-istoty
Góry Istnienie U Cytaty: Nasze istnienie jest rozpaczliwą próbą dopełnienia bytu. -Georges Bataille


nasze-istnienie-jest-rozpaczliwą-próbą-dopełnienia-bytu
Góry Istnienie U Cytaty: W ob­liczu og­ro­mu zła na świecie, byłoby bluźnier­stwem posądzać Bo­ga o istnienie. -Tadeusz Kotarbiński


w ob­liczu-og­ro­mu-zła-na świecie-byłoby-bluźnier­stwem-posądzać-bo­ga-o istnienie
Góry Istnienie U Cytaty: Ludzie przes­ta­li fun­kcjo­nować, odkąd po­sied­li mo­nopol na istnienie. -MyArczi


ludzie-przes­­li-fun­kcjo­nować-odkąd-po­sied­li-mo­nopol-na istnienie
Góry Istnienie U Cytaty: Należy zabegać o istnienie działanie wszelkich kanałów komunkatów jako nośników informacji. -Janusz Detrych


należy-zabegać-o-istnienie-działanie-wszelkich-kanałów-komunkatów-jako-nośników-informacji
Góry Istnienie U Cytaty: Uznaję istnienie materii, lecz nie wiem, czy materia jest materialna. -Anonim


uznaję-istnienie-materii-lecz-nie-wiem-czy-materia-jest-materialna
Góry Istnienie U Cytaty: Może tyl­ko opo­wie­dziany jes­tem i te­mu zaw­dzięczam swo­je istnienie?  -Wiesław Myśliwski


może-tyl­ko-opo­wie­dziany-jes­tem-i te­mu-zaw­dzięczam-swo­-istnienie 
Góry Istnienie U Cytaty: Sztuka powinna być oknem otwartym na coś, co istnieje i to istnienie trzeba potwierdzić i opisać. -Zbigniew Herbert


sztuka-powinna-być-oknem-otwartym-na-coś-co-istnieje-i-to-istnienie-trzeba-potwierdzić-i-opisać
Góry Istnienie U Cytaty: Zauważając moje istnienie w tym świecie wierzę, że w takiej czy innej postaci będę istniał zawsze. -Benjamin Franklin


zauważając-moje-istnienie-w-tym-świecie-wierzę-że-w-takiej-czy-innej-postaci-będę-istniał-zawsze
Góry Istnienie U Cytaty: Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie. -Anonim


miłość-mężczyźnie-nie-jest-życiem-całym-dla-kobiet-miłość-jedyne-istnienie