Góry Naszego Cytaty

Góry Naszego Cytaty: Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia. -Bernard Tapie


wiedza-jest-energią-naszych-czasów-ropą-naftową-naszego-pokolenia
Góry Naszego Cytaty: Poczucie dobrego i złego zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania. -Michel de Montaigne


poczucie-dobrego-i-złego-zależy-w-znacznej-mierze-od-naszego-o-tym-mniemania
Góry Naszego Cytaty: Poczucie dobra i zła zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania. -Michel de Montaigne


poczucie-dobra-i-zła-zależy-w-znacznej-mierze-od-naszego-o-tym-mniemania
Góry Naszego Cytaty: Przyczyną niesmaku naszego i niezadowolenia ze świata nie są ludzie, tylko my sami. -Zofia Nałkowska


przyczyną-niesmaku-naszego-i-niezadowolenia-ze-świata-nie-są-ludzie-tylko-my-sami
Góry Naszego Cytaty: Dobre książki oddalają nas od słabości i nałogów niszczących naszego ducha. -Villamor


dobre-książki-oddalają-nas-od-słaboś-i-nałogów-niszczących-naszego-ducha
Góry Naszego Cytaty: Trzeźwość a miara, to są naj­ważniej­sze stróże zdro­wia naszego. -Jan Kochanowski


trzeźwość-a miara-to są naj­ważniej­sze-stróże-zdro­wia-naszego
Góry Naszego Cytaty: Jest wielkim błędem naszego czasu, że lekarze oddzielają duszę od ciała. -Hipokrates


jest-wielkim-błędem-naszego-czasu-że-lekarze-oddzielają-duszę-od-ciała
Góry Naszego Cytaty: Dziwne, jak wszyscy ukrywamy, że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze. -Lew Tołstoj


dziwne-jak-wszyscy-ukrywamy-że-jednym-z-głównych-motorów-naszego-życia-są-pieniądze
Góry Naszego Cytaty: Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz ludzkie serce. -Albert Einstein


problemem-naszego-wieku-nie-jest-bomba-atomowa-lecz-ludzkie-serce
Góry Naszego Cytaty: Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm - to miara naszego duchowego zdrowia. -Paweł Jewdokimow


Życie-modlitwy-jego-nasilenie-głębia-i-rytm-to-miara-naszego-duchowego-zdrowia
Góry Naszego Cytaty: Przeciwnicy są jak tokarze; ścierają z nas wszystko, co nie należy do naszego kształtu. -Tadeusz Peiper


przeciwnicy-są-jak-tokarze-ścierają-z-nas-wszystko-co-nie-należy-do-naszego-kształ
Góry Naszego Cytaty: Gdy szpetnie podglądamy piękność, coś z naszego wzroku osiada jednak na piękności. -Witold Gombrowicz


gdy-szpetnie-podglądamy-piękność-coś-z-naszego-wzroku-osiada-jednak-na-pięknoś
Góry Naszego Cytaty: W imię naszego jutra - spalimy Rafaela, zniszczymy muzea, rozdepczemy kwiaty sztuki. -Władimir Kiriłow


w-imię-naszego-jutra-spalimy-rafaela-zniszczymy-muzea-rozdepczemy-kwiaty-sztuki
Góry Naszego Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan


z góry-zakładam-że idę-w dół
Góry Naszego Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76


co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Góry Naszego Cytaty: Wymyślanie usprawiedliwień dla własnej bezczynności było zawsze silną stroną naszego społeczeństwa. -Stanisław Brzozowski


wymyślanie-usprawiedliwień-dla-własnej-bezczynnoś-było-zawsze-silną-stroną-naszego-społeczeństwa
Góry Naszego Cytaty: Kiedy błąd jaki zmusza nas do odstąpienia od charakteru naszego, cierpimy od tego w dwójnasób. -Stephanie - Felicite De Genlis


kiedy-błąd-jaki-zmusza-nas-do-odstąpienia-od-charakteru-naszego-cierpimy-od-tego-w-dwójnasób
Góry Naszego Cytaty: Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością. -Platon


wszystkie-lata-naszego-życia-od-dzieciństwa-do-staroś-są-bardzo-krótkim-okresem-w-porównaniu-z-wiecznośą