Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty

Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów. -Margaret Mitchell


góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Od niepamiętnych czasów ludziom z otwartą głową starano się zamykać usta. -Horacy Safrin


od-niepamiętnych-czasów-ludziom-z-otwartą-głową-starano-ę-zamykać-usta
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów. -Stefan Wyszyński kard


kośół-jest-w-drodze-choć-idzie-utartymi-szlakami-to-jednak-zawsze-do-nowych-czasów
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Złudzenie, że potrafią nawrócić nicponia na drogę cnoty, należało zawsze do najmilszych złudzeń kobiet wszystkich czasów. -Agata Christie


złudzenie-że-potrafią-nawróć-nicponia-na-drogę-cnoty-należało-zawsze-do-najmilszych-złudzeń-kobiet-wszystkich-czasów
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Mam zamiar przenieść się do Szwajcarii. Zawsze marzyłem o kraju, w którym góry są wyższe od podatków. -Cendrars Blaise


mam-zamiar-przenieść-ę-do-szwajcarii-zawsze-marzyłem-o-kraju-w-którym-góry-są-wyższe-od-podatków
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki


zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Orłem naszych czasów jest bocian. -Krzysztof Kąkolewski


Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów. -Maria Dąbrowska


pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-czasów
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: To zna­ny wład­ca. Pa­nował za czasów swe­go błazna. -Tadeusz Szyfer


to zna­ny-wład­ca-pa­nował za czasów-swe­go-błazna
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów. -Maria Dąbrowska


pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-naszych-czasów
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Pis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów. -Maria Dąbrowska


pis­mo-i sztu­ka-to ­dyni-świad­ko­wie-czasów
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! -Johannes Eckhart


najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Okolicznością łagodząca jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamierzchłych. -Zbigniew Herbert


okolicznośą-łagodząca-jest-fakt-że-sztuka-pochodzi-z-czasów-zamierzchłych
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy. -Tennessee Williams


rzeczywiś-poeci-naszych-czasów-znajdują-ę-w-agencjach-reklamy
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick


oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Oko­licznością łagodzącą jest fakt, że sztu­ka pochodzi z czasów zamierzchłych. -Zbigniew Herbert


oko­licznośą-łagodzącą-jest fakt-że sztu­ka-pochodzi-z czasów-zamierzchłych
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: Ten, kto nie potrafi przetrwać trudnych czasów, niedoczeka dobrych. -Anonim


ten-kto-nie-potrafi-przetrwać-trudnych-czasów-niedoczeka-dobrych
Góry Zawsze Od Niepamiętnych Czasów Cytaty: docze­kaliśmy czasów, gdzie bieda poz­na­je fałszy­wych przyjaciół   -wdech


docze­kaliśmy-czasów-gdzie-bieda-poz­na­-fałszy­wych-przyjaciół-