Góry Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Góry Cytaty: Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki
zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
Góry Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan
z góry-zakładam-że idę-w dół
Góry Cytaty: Co ro­bi władza po wyborach? Z góry dziękuje... -bystry.76
co ro­bi-władza-po wyborach-z-góry-dziękuje
Góry Cytaty: Wiara przenosi góry. Na plecach wiernych. -Anonim
wiara-przenosi-góry-na-plecach-wiernych
Góry Cytaty: To, co wiel­kie, mu­si pat­rzeć z góry. -Piotr Szreniawski
Góry Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu
Góry Cytaty: Gdy woda sięga ust, głowa do góry! -Stanisław Jerzy Lec
Góry Cytaty: Ma­li w wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane. -Kapitan
ma­li-w wielu-sy­tuac­jach-z góry-mają-przechlapane
Góry Cytaty: Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry. -Konfucjusz
człowiek-potyka-ę-o-kretowiska-nie-o-góry
Góry Cytaty: Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. -Stanisław Jerzy Lec
Góry Cytaty: Ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska. -Konfucjusz
ludzie-potykają-ę-nie-o-góry-lecz-o-kretowiska
Góry Cytaty: Prędzej się z góry stoczysz, niż na nią wejdziesz. -GreeSi
prędzej ę-z góry-stoczysz-ż-na ą-wejdziesz
Góry Cytaty: Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. -Doug Horton
człowiek-który-przenosi-góry-musiał-zaczynać-od-kamieni
Góry Cytaty: Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka. -Lao-Tse
wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
Góry Cytaty: Logika wstępuje do nieba po drabinie, fantazja sfruwa z góry na skrzydłach. -Hans Kasper
logika-wstępuje-do-nieba-po-drabinie-fantazja-sfruwa-z-góry-na-skrzydłach
Góry Cytaty: Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu. -Karol Irzykowski
może-pomyłka-jest-przewidzianym-z-góry-wynikiem-pewnego-mechanizmu
Góry Cytaty: Logika wstępuje do nieba po drabinie - fantazja sfruwa z góry na skrzydłach. -Anonim
logika-wstępuje-do-nieba-po-drabinie-fantazja-sfruwa-z-góry-na-skrzydłach
Góry Cytaty: Najgorsze w bombie atomowej jest to, że oprócz ludzi zabije krajobrazy i góry. -Ramon Gomez De La Serna
najgorsze-w-bombie-atomowej-jest-to-że-oprócz-ludzi-zabije-krajobrazy-i-góry
Góry Cytaty: Nig­dy nie pat­rzyłem na ludzi z góry , jes­tem za nis­ki . -Ma ły
nig­dy-nie pat­rzyłem-na ludzi-z góry- jes­tem-za nis­ki
Góry Cytaty: Bez podjęcia wal­ki z góry ska­zani jes­teśmy na przegraną. -Ryder
bez-podjęcia-wal­ki-z góry-ska­zani-jes­teśmy-na przegraną
Góry Cytaty: Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry. -Soren Aabye Kierkegaard
bez-wiary-potykamy-ę-o-źdźbło-słomy-z-wiarą-przenosimy-góry
Góry Cytaty: Ludzie podziwiają góry, morza, a nie zdumiewają się nad sobą. -Augustyn Św
ludzie-podziwiają-góry-morza-a-nie-zdumiewają-ę-nad-sobą
Góry Cytaty: Kto kar­ku przy­gina, łat­wiej do góry się wspina. -Bujak Bogusław
kto-kar­ku-przy­gina-łat­wiej-do góry ę-wspina
Góry Cytaty: Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów. -Margaret Mitchell
góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów
Góry Cytaty: grze­je się słońcem kiedyś frag­ment góry, już ka­myk na plaży  -kinQ
grze­ ę-słońcem-kiedyś-frag­ment-góry-już-ka­myk-na plaży 
Góry Cytaty: Z góry wiadomo, że szewc jest bardziej powołany do pisania o skórze niż prawnik. -Karol Marks
z-góry-wiadomo-że-szewc-jest-bardziej-powołany-do-pisania-o-skórze-ż-prawnik
Góry Cytaty: Ludzie, jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski
Góry Cytaty: Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski
ludzie-są-jak-góry-wielcy-wydają-ę-z-bliska-mniejsi-a-mali-więksi
Góry Cytaty: To aż zas­ka­kujące, jak w mgnieniu oka los wyw­ra­ca ci życie do góry nogami... -Devin
to aż zas­ka­kują-jak w mgnieniu-oka-los-wyw­ra­ca- życie-do góry-nogami
Góry Cytaty: ''Uk­ry­ta prawda''? By­wa, że py­tanie nie padło, a z góry można wyczy­tać zaprzeczenie... Krys­ty­na A.Sz. 30.05.2016r. -krysta
''uk­ry­-prawda''-by­wa-że py­tanie-nie padło-a z góry-można-wyczy­ć-zaprzeczenie-krys­ty­na-asz-30052016r
Góry Cytaty: Mając tyle wiary ile mieści się w ziarnie gorczycy moża przenosić góry. -Danielle Stell
mając-tyle-wiary-ile-mieś-ę-w-ziarnie-gorczycy-moża-przenosić-góry
Góry Cytaty: Piękno jest otwartym listem polecającym, który z góry zdobywa dla nas serca. -Artur Schopenhauer
piękno-jest-otwartym-listem-polecającym-który-z-góry-zdobywa-dla-nas-serca
Góry Cytaty: Błogosławieni, którzy umieją odróżniać mały kamień od wysokiej góry: unikną wielu przykrości. -Anonim
błogosławieni-którzy-umieją-odróżniać-ły-kamień-od-wysokiej-góry-unikną-wielu-przykroś
Góry Cytaty: Kiedy po­wie­działem le­karzo­wi, że mam ubyt­ki w pa­mięci, pop­ro­sił o zapłatę z góry  -Tsanyo
kiedy-po­wie­działem-­karzo­wi-że mam-ubyt­ki-w pa­mię-pop­ro­ł-o zapłatę-z góry 
Góry Cytaty: Ponosząc klęskę, głupota nie ginie, lecz wycofuje się na z góry upatrzone pozycje. -Krecia Pataczkówna
ponosząc-klęskę-głupota-nie-ginie-lecz-wycofuje-ę-na-z-góry-upatrzone-pozycje