Głód Ci Doskwiera Cytaty

Głód Ci Doskwiera Cytaty: Głód gasi miłość, a jeżeli nie głód, to czas. -Krates z Teb


głód-gasi-miłość-a-żeli-nie-głód-to-czas
Głód Ci Doskwiera Cytaty: Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta. -wdech


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Poez­ja jest sta­ra jak świat i skończy się do­piero z nim ra­zem. Wy­nale­ziono pług, aby zas­po­koić głód chle­ba, i wy­nale­ziono poezję, aby zas­po­koić głód piękna. -Jan Parandowski


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania:


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Cisza doskwiera Pla­my na słońcu Noc­ne prze­bar­wienia świat(ł)a Pus­tka odczynia Wszys­tkie słabości Mo­ja wiara jest nag(ł)a Krusze­je dotyk Bar­wi oddech Byłam tam byłam widzia(l)na  -karykaturalna


Głód Ci Doskwiera Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Głód oczu nie ma. -Samuel Bogumił Linde


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Głod­ne­mu 'szczęście' na myśli. -Chemicals


głod­ne­mu-'szczęście'-na myśli
Głód Ci Doskwiera Cytaty: Głód nie ma ambicji. -Seneka Młodszy


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Głód jest niesmaczny  -Urszula Zybura


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Głód - zły doradca. -Wergiliusz


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Głód jest najlepszym kucharzem. -Anonim


głód-jest-najlepszym-kucharzem
Głód Ci Doskwiera Cytaty: Przyprawą potrawy jest głód. -Cyceron


przyprawą-potrawy-jest-głód
Głód Ci Doskwiera Cytaty: Nie ma lep­sze­go so­su niż głód. -Saavedra Miguel de Cervantes


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Przyp­rawą pot­ra­wy jest głód. -Cyceron


przyp­rawą-pot­ra­wy-jest głód
Głód Ci Doskwiera Cytaty: Nie ma lepszego sosu niż głód. -Miguel de Cervantes


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Głód jest oj­cem scep­ty­cyz­mu i niedowierzania. -Gustaw Herling-Grudziński


Głód Ci Doskwiera Cytaty: Sztuka życia: móc zaspokoić głód zachowując apetyt. -Anita Daniel


sztuka-życia-móc-zaspokoić-głód-zachowując-apetyt