Głód Ci Cytaty

Głód Ci Cytaty: Głód gasi miłość, a jeżeli nie głód, to czas. -Krates z Teb


głód-gasi-miłość-a-żeli-nie-głód-to-czas
Głód Ci Cytaty: Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta. -wdech


Głód Ci Cytaty: Poez­ja jest sta­ra jak świat i skończy się do­piero z nim ra­zem. Wy­nale­ziono pług, aby zas­po­koić głód chle­ba, i wy­nale­ziono poezję, aby zas­po­koić głód piękna. -Jan Parandowski


Głód Ci Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Głód Ci Cytaty: Głod­ne­mu 'szczęście' na myśli. -Chemicals


głod­ne­mu-'szczęście'-na myśli
Głód Ci Cytaty: Głód jest niesmaczny  -Urszula Zybura


Głód Ci Cytaty: Głód oczu nie ma. -Samuel Bogumił Linde


Głód Ci Cytaty: Głód - zły doradca. -Wergiliusz


Głód Ci Cytaty: Głód nie ma ambicji. -Seneka Młodszy


Głód Ci Cytaty: Przyprawą potrawy jest głód. -Cyceron


przyprawą-potrawy-jest-głód
Głód Ci Cytaty: Głód jest najlepszym kucharzem. -Anonim


głód-jest-najlepszym-kucharzem
Głód Ci Cytaty: Przyp­rawą pot­ra­wy jest głód. -Cyceron


przyp­rawą-pot­ra­wy-jest głód
Głód Ci Cytaty: Nie ma lep­sze­go so­su niż głód. -Saavedra Miguel de Cervantes


Głód Ci Cytaty: Nie ma lepszego sosu niż głód. -Miguel de Cervantes


Głód Ci Cytaty: Głód jest oj­cem scep­ty­cyz­mu i niedowierzania. -Gustaw Herling-Grudziński


Głód Ci Cytaty: Sztuka życia: móc zaspokoić głód zachowując apetyt. -Anita Daniel


sztuka-życia-móc-zaspokoić-głód-zachowując-apetyt
Głód Ci Cytaty: Nie mogą się po­mieścić ra­zem głód i sytość. -John Steinbeck


nie-mogą ę-po­mieść-ra­zem-głód-i sytość
Głód Ci Cytaty: Mo­dy i teorie na­wet się zmieniają, ale głód praw­dy trwa. -Paweł Jasienica


mo­dy-i teorie-na­wet ę-zmieniają-ale-głód-praw­dy-trwa