Głód Najlepiej Cytaty

Głód Najlepiej Cytaty: Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele. -Joseph Conrad


jak-głód-najlepiej-ść-gotuje-tak-fatyga-najlepiej-ściele
Głód Najlepiej Cytaty: Głód gasi miłość, a jeżeli nie głód, to czas. -Krates z Teb


głód-gasi-miłość-a-żeli-nie-głód-to-czas
Głód Najlepiej Cytaty: Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu. -Ruthefort Hayes


najlepiej-służymy-swej-partii-najlepiej-służąc-państwu
Głód Najlepiej Cytaty: Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia. -Artur Katolo


postęp-w-rodzinie-najlepiej-aby-za-głupotę-rodziców-płaciły-dzieci-nie-narodzone-najlepiej-cenę-życia
Głód Najlepiej Cytaty: Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta. -wdech


Głód Najlepiej Cytaty: Poez­ja jest sta­ra jak świat i skończy się do­piero z nim ra­zem. Wy­nale­ziono pług, aby zas­po­koić głód chle­ba, i wy­nale­ziono poezję, aby zas­po­koić głód piękna. -Jan Parandowski


Głód Najlepiej Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Głód Najlepiej Cytaty: Głód nie ma ambicji. -Seneka Młodszy


Głód Najlepiej Cytaty: Głod­ne­mu 'szczęście' na myśli. -Chemicals


głod­ne­mu-'szczęście'-na myśli
Głód Najlepiej Cytaty: Głód jest niesmaczny  -Urszula Zybura


Głód Najlepiej Cytaty: Głód - zły doradca. -Wergiliusz


Głód Najlepiej Cytaty: Głód oczu nie ma. -Samuel Bogumił Linde


Głód Najlepiej Cytaty: Przyprawą potrawy jest głód. -Cyceron


przyprawą-potrawy-jest-głód
Głód Najlepiej Cytaty: Głód jest najlepszym kucharzem. -Anonim


głód-jest-najlepszym-kucharzem
Głód Najlepiej Cytaty: Nie ma lep­sze­go so­su niż głód. -Saavedra Miguel de Cervantes


Głód Najlepiej Cytaty: Przyp­rawą pot­ra­wy jest głód. -Cyceron


przyp­rawą-pot­ra­wy-jest głód
Głód Najlepiej Cytaty: Nie ma lepszego sosu niż głód. -Miguel de Cervantes


Głód Najlepiej Cytaty: Głód jest oj­cem scep­ty­cyz­mu i niedowierzania. -Gustaw Herling-Grudziński