Głębi Ducha Zawsze Cytaty

Głębi Ducha Zawsze Cytaty: W głębi ducha zawsze się pozostaje kimś bardzo młodym. Moi sędziwi przyjaciele zwierzyli mi się, że czasem odczuwają swe własne ciało i twarze jak przebranie. -Jeanne Moreau


w-głębi-ducha-zawsze-ę-pozostaje-kimś-bardzo-młodym-moi-sędziwi-przyjaciele-zwierzyli-mi-ę-że-czasem-odczuwają-swe-własne-ciało-i-twarze
Głębi Ducha Zawsze Cytaty:


w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
Głębi Ducha Zawsze Cytaty:


Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Nigdy nie tracę ducha. Zawsze spędzam czas na malowaniu. -Frida Kahlo


nigdy-nie-tracę-ducha-zawsze-spędzam-czas-na-malowaniu
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Nowe kierunki historii kiełkują zawsze w głębi jednostek, zanim się wyrażą w faktach. A młodzi są najwrażliwszymi barometrami sygnalizującymi przemiany. -Romain Rolland


nowe-kierunki-historii-kiełkują-zawsze-w-głębi-jednostek-zanim-ę-wyrażą-w-faktach-a-młodzi-są-najwrażliwszymi-barometrami-sygnalizującymi
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Spójrzmy na to; w głębi swojego rozumu nikt nie może wyobrazić sobie swojej własnej egzystencji bez przypuszczenia, że zawsze żył i będzie żył w przyszłości. -Erik Erikson


spójrzmy-na-to-w-głębi-swojego-rozumu-nikt-nie-może-wyobrazić-sobie-swojej-własnej-egzystencji-bez-przypuszczenia-że-zawsze-żył-i-będzie
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: To straszli­wa praw­da, iż cier­pienie do­daje głębi naszym myślom i nieod­parte­go uro­ku ry­som, że na­syca tem­br głosu. Pod wa­run­kiem jed­nak, że wcześniej nie wy­pali op­ty­miz­mu, ducha i wyob­raźni, a także sza­cun­ku wo­bec pros­tych, jed­nakże nieo­dzow­nych prze­jawów życia. -R » Anne Rice » Królowa potępionych


Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington


każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. -Juliusz Słowacki


wszystko-przez-ducha-i-dla-ducha-stworzone-jest-a-nic-dla-cielesnego-celu-nie-istnieje
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Zbytki materialne i nędze materialne są zawsze wielkim milczeniem ducha czy indywiduów, czy narodów - jest to życie zwierzęce na najwyższym lub najniższym szczeblu swoim. -Zygmunt Krasiński


zbytki-materialne-i-nędze-materialne-są-zawsze-wielkim-milczeniem-ducha-czy-indywiduów-czy-narodów-jest-to-życie-zwierzę-na-najwyższym-lub
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Terror ma zawsze przyczynę, tylko jego cel i środki są fałszywe. Terror to rak ducha. Komórki niszczą się wzajemnie. Terror to przerzuty. Przyczyną terroru jest bezradność. Terror to najpodlejsza z ludzkich akcji. -Anna Jokai


Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ... -Cykam


spokój-ducha-do­cenisz-gdy-go stra­cisz-ale-gdy-stra­cisz-ducha-spo­koju-nie zaz­nasz
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! -Johannes Eckhart


najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec


Głębi Ducha Zawsze Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
Głębi Ducha Zawsze Cytaty: To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu


Głębi Ducha Zawsze Cytaty: To czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości. -Charles Louis Montesquieu