Głębi Duszy Samotny Cytaty

Głębi Duszy Samotny Cytaty: Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie. -Halina Auderska


Głębi Duszy Samotny Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w głębi-duszy-jest plotkarzem
Głębi Duszy Samotny Cytaty: Każdy w głębi duszy jest plotkarzem. -John Steinbeck


każdy-w-głębi-duszy-jest-plotkarzem
Głębi Duszy Samotny Cytaty: A w głębi duszy tli się mała is­kier­ka nadziei. -Zielona15


a w głębi-duszy-tli ę-ła-is­kier­ka-nadziei
Głębi Duszy Samotny Cytaty: Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy. -Anonim


radość-tkwi-nie-w-rzeczach-ale-w-głębi-naszej-duszy
Głębi Duszy Samotny Cytaty:


w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
Głębi Duszy Samotny Cytaty: Słowa mordercy władne są skłonić cię do tego, czego pragniesz w głębi duszy. -Georg von Schlieben


słowa-mordercy-władne-są-skłonić-ę-do-tego-czego-pragniesz-w-głębi-duszy
Głębi Duszy Samotny Cytaty: Usposobienia człowieka są zmienne, jak fala nad głębią morską; jednak w tej głębi duszy jest niezmienny Bóg. -Stefan Wyszyński kard


usposobienia-człowieka-są-zmienne-jak-fala-nad-głębią-morską-jednak-w-tej-głębi-duszy-jest-niezmienny-bóg
Głębi Duszy Samotny Cytaty: Bywają wreszcie i tacy, co zwykli głosić o cnocie: cnota jest konieczna; w głębi duszy wierzą jednak tylko w to, iż policja jest niezbędna. -Friedrich Nietzsche


bywają-wreszcie-i-tacy-co-zwykli-głosić-o-cnocie-cnota-jest-konieczna-w-głębi-duszy-wierzą-jednak-tylko-w-to-iż-policja-jest-niezbędna
Głębi Duszy Samotny Cytaty: Wyob­raźnia rozkłada wszys­tko na drob­ne ele­men­ty zgod­nie z pra­wami wy­wodzący­mi się z głębi duszy, a po­tem zbiera je i układa, bu­dując z nich zu­pełnie no­wy świat. -Charles Baudelaire


Głębi Duszy Samotny Cytaty: Uśmie­cham się wte­dy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jes­tem sam. Ale jes­tem i w głębi duszy wiem, że zaw­sze będę. -Nicholas Sparks


uśmie­cham ę-wte­dy-i mam-przez-chwilę-wrażenie-że nie jes­tem-sam-ale jes­tem-i w głębi-duszy-wiem-że zaw­sze-będę
Głębi Duszy Samotny Cytaty: . . . przeczucia są nagłym skokiem duszy w ów kosmiczny nurt życia, w głębi którego dzieje wszystkich ludzi splatają się w jedno. I można tam dojrzeć wszystko, gdyż wszystko jest tam zapisane. . . -Paulo Coelho


Głębi Duszy Samotny Cytaty: Późno cię umiłowałem, Piękności tak daw­na, a tak no­wa. (...) W głębi duszy byłaś, a ja błąkałem się po bez­drożach i tam ciebie szu­kałem. (...) Zabłysnęłaś, za­jaśniałaś jak błys­ka­wica, roz­jaśniłaś śle­potę moją. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Głębi Duszy Samotny Cytaty: Wie­działam, że wszys­tko, cze­go doświad­cza­my, jest sym­bo­lem cze­goś in­ne­go, że ry­tuały po­legają na od­gry­waniu in­nych wy­darzeń. Wie­działam, że nasze prak­tyczne umysły wyp­ro­wadziły ob­rzędy z głębi duszy na świat, żeby nie był on kom­plet­nie poz­ba­wiony sensu. -R » Anne Rice » Pandora


Głębi Duszy Samotny Cytaty: Nikt mnie nie zra­nił tak jak on, ale już daw­no w głębi duszy mu wy­baczyłam. nie widzieliśmy się kil­ka lat, a właśnie dziś nasze spoj­rze­nia znów się spot­kały. i znów py­tam Bo­ga skąd miał ty­le wyob­raźni na tak piękne oczy? (poszłam da­lej, ni­by Cię nie poznałam)  -MartynaR


Głębi Duszy Samotny Cytaty: Każdy z nas jest samotny. -Edward Stachura


Głębi Duszy Samotny Cytaty: Otacza go lud Mi­liony osób wokół A on samotny  -Taiyono Kudarashi


otacza-go lud-mi­liony-osób-wokół-a-on samotny 
Głębi Duszy Samotny Cytaty: Hamlet jest samotny, a samotnicy zawsze się zgrywają. -Katherine Mansfield


hamlet-jest-samotny-a-samotnicy-zawsze-ę-zgrywają