Głębo­ko Cytaty

Głębo­ko Cytaty: Prze­ciwieństwem praw­dy płyt­kiej jest fałsz, prze­ciwieństwem praw­dy głębo­kiej może być in­na głębo­ka prawda. -Albert Einstein


prze­ciwieństwem-praw­dy-płyt­kiej-jest fałsz-prze­ciwieństwem-praw­dy-głębo­kiej-może-być-in­na-głębo­ka-prawda
Głębo­ko Cytaty: Jes­tem głębo­ko wierzącym ateistą. -Albert Einstein


jes­tem-głębo­ko-wierzącym-ateistą
Głębo­ko Cytaty: Głębo­ko leżą korze­nie głupoty. -Cyceron


głębo­ko-żą-korze­nie-głupoty
Głębo­ko Cytaty: Głębo­kie myśli esen­cją życia. -qches


głębo­kie-myśli-esen­cją-życia
Głębo­ko Cytaty: Bar­dzo głębo­ka jest stud­nia przeszłości. -Tomasz Mann


bar­dzo-głębo­ka-jest stud­nia-przeszłoś
Głębo­ko Cytaty: Głębo­ka, praw­dzi­wa miłość mu­si rosnąć i się rozwijać. -Lisa See


głębo­ka-praw­dzi­wa-miłość-mu­-rosnąć-i ę-rozwijać
Głębo­ko Cytaty: Czułą tęsknotę głębo­ko ser­ce nosi. Sa­mot­ne noce. -strzyku


czułą-tęsknotę-głębo­ko-ser­-nosi-sa­­ne-noce
Głębo­ko Cytaty: Głębo­kość pa­radok­su mie­rzy­my sze­rokością uśmiechu. -Feliks Rajczak


głębo­kość-pa­radok­su-mie­rzy­my-sze­rokośą-uśmiechu
Głębo­ko Cytaty: Zielo­na bluzka. Głębo­ki de­kolt kusi. Ow­szem...wnętrze też. -fyrfle


zielo­na-bluzka-głębo­ki-de­kolt-kusi-ow­szemwnętrze-też
Głębo­ko Cytaty: Ta­ka już ze mnie lo­su ofiara, że wpadłam do głebo­kiej wo­dy, a pływać nie umiałam... -kate-em


ta­ka-już-ze mnie-lo­su-ofiara-że wpadłam-do głebo­kiej-wo­dy-a pływać-nie umiałam
Głębo­ko Cytaty: Głębo­ki upa­dek pro­wadzi często do wiel­kiego szczęścia. -Johann Wolfgang Goethe


głębo­ki-upa­dek-pro­wadzi-często-do wiel­kiego-szczęścia
Głębo­ko Cytaty: By­wają myśli tak głębo­kie, że są w sta­nie pogrążyć autora. -Bogusław Wojnar


by­wają-myśli-tak-głębo­kie-że są w sta­nie-pogrążyć-autora
Głębo­ko Cytaty: Tyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie. -Aleksander Dumas


tyl­ko-śmierć-budzi-w człowieku-nap­rawdę-głębo­kie-zainteresowanie
Głębo­ko Cytaty:


naj­bar­dziej-głębo­kim-tek­stem-jest sŁowo-~pa­weł-rychlica 
Głębo­ko Cytaty: Słychać dźwięki, prze­bijające mil­cze­nie. Głębo­kim spoj­rze­niem . -cytlopka


słychać-dźwięki-prze­bijają-mil­cze­nie-głębo­kim-spoj­rze­niem
Głębo­ko Cytaty: Przeszłość człowieka jest uk­ry­ta głębo­ko w nim, jak sta­do małych ta­jem­niczych stworzo­nek. Każdy ma swoje. -Robert Crais


przeszłość-człowieka-jest uk­ry­-głębo­ko-w nim-jak sta­do-łych-­jem­niczych-stworzo­nek-każdy  swoje
Głębo­ko Cytaty: Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć. -Joseph Fourier


głębo­kie-stu­dium-na­tury-jest naj­bar­dziej-płod­nym-źródłem-­tema­tycznych-odkryć
Głębo­ko Cytaty: Choćbyś wszys­tkie dro­gi schodził, nie od­naj­dziesz gra­nic duszy, tak głębo­ka jest jej mowa. -Heraklit z Efezu


choćbyś-wszys­tkie-dro­gi-schodził-nie od­naj­dziesz-gra­nic-duszy-tak-głębo­ka-jest jej-mowa