Głębszej Tego Przyczyny Cytaty

Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej tego przyczyny. -Anonim


miłość-podobna-jest-do-wiary-człowiek-kocha-bo-kocha-bez-głębszej-tego-przyczyny
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do tego przyczyny. -Romain Rolland


miłość-podobna-jest-do-wiary-człowiek-kocha-bo-kocha-bez-głębszej-do-tego-przyczyny
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Miłość po­dob­na jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do te­go przyczyny. -Romain Rolland


miłość-po­dob­na-jest do wiary-człowiek kocha-bo kocha-bez-głębszej-do te­go-przyczyny
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Nie omieszkaj posłużyć się argumentacją w stylu:


Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej. -Baruch Spinoza


otóż-miłość-nie-jest-niczym-innym-jak-radośą-połączoną-z-ideą-przyczyny-zewnętrznej-a-nienawiść-niczym-innym-jak-smutkiem-połączonym-z
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Pozbądź się przyczyny, a zniknie skutek. -Miguel de Cervantes


Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. -Wergiliusz


szczęśliwy-kto-zdołał-poznać-przyczyny-wszechrzeczy
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Na ogół w małżeństwie te same przyczyny wywołują skutki bardzo różnorodne. -Alfons Daudet


na-ogół-w-łżeństwie-te-same-przyczyny-wywołują-skutki-bardzo-różnorodne
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. -Wergiliusz


szczęsny-zaiste-ten-kto-zdołał-przyczyny-wszechrzeczy-poznać
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Trzy przyczyny doprowadzają mężczyznę do ruiny: kobiety, hazard i zaufanie do fachowców. -Georges Pompidou


trzy-przyczyny-doprowadzają-mężczyznę-do-ruiny-kobiety-hazard-i-zaufanie-do-fachowców
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Największą umiejętnością życia - i najrzadszą - jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy, i tylko tego - i znalezienie w tym szczęścia. -Jacques Leclercq


największą-umiejętnośą-życia-i-najrzadszą-jest-uznanie-tego-kim-jesteśmy-robienie-tego-co-umiemy-i-tylko-tego-i-znalezienie-w-tym
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Nie powinniśmy zapominać przyczyny nieszczęścia, którego byliśmy już tak blisko. -Trygve Gulbranssen


nie-powinniśmy-zapominać-przyczyny-nieszczęścia-którego-byliśmy-już-tak-blisko
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Miłość - to niekończąca się tajemnica, bo nie ma żadnej rozsądnej przyczyny, która mogłaby ją wytłumaczyć. -Rabindranath Tagore


miłość-to-niekończąca-ę-tajemnica-bo-nie-żadnej-rozsądnej-przyczyny-która-mogłaby-ją-wytłumaczyć
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Nigdy nie staraj się dociec przyczyny miłości, ponieważ ta utkana jest ze znaków zapytania. -Nemer Barud


nigdy-nie-staraj-ę-dociec-przyczyny-miłoś-ponieważ-utkana-jest-ze-znaków-zapytania
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Natura ma swoje własne i nieodparte przyczyny dla wszystkiego, co czyni. Człowiek może czynić bez nich. -Stefan Pacek


natura-swoje-własne-i-nieodparte-przyczyny-dla-wszystkiego-co-czyni-człowiek-może-czynić-bez-nich
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Konserwatyzm nie jest przywracaniem tego, co było, ani trzymaniem się tego, co jest, lecz życiem z tego, co obowiązuje zawsze. -A. E. Gunther


konserwatyzm-nie-jest-przywracaniem-tego-co-było-ani-trzymaniem-ę-tego-co-jest-lecz-życiem-z-tego-co-obowiązuje-zawsze
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Każde wielkie przeobrażenie społeczne ma swych teoretyków, którzy wymyślają przyczyny stałe dla wyjaśnienia skutków przejściowych. -Andre Maurois


każde-wielkie-przeobrażenie-społeczne-swych-teoretyków-którzy-wymyślają-przyczyny-stałe-dla-wyjaśnienia-skutków-przejściowych
Głębszej Tego Przyczyny Cytaty: Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas (łac.) -Wergiliusz


szczęśliwy-zaiste-ten-który-zdołał-przyczyny-wszechrzeczy-poznać-felix-potuit-rerum-cognoscere-causas-łac