Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty

Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi  -motylek96


za­dając-trud­ne-py­tanie-nie spodziewaj ę-łat­wej-odpowiedzi 
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Z dnia na dzień żyć się starasz. Z kieliszkiem w dłoni idziesz przez życie. Cza­sem sta­jesz na chwilę by od­począć,wciąż za­dając so­bie py­tanie


Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: My jesteśmy tanie dranie. Dranie tanie niesłychanie. -Jeremi Przybora


my-jesteśmy-tanie-dranie-dranie-tanie-niesłychanie
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Ktoś płakał głośno. Czy to byłem ja?  -M » Ian McEwan » Betonowy ogród


Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson


Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Nie wystarczy śmiało myśleć, trzeba to głośno wykrzyczeć. -Anonim


nie-wystarczy-śmiało-myść-trzeba-to-głośno-wykrzyczeć
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Dzwoniącym zbyt głośno ostrogami podsuwa się papucie. -Zbigniew Waydyk


dzwoniącym-zbyt-głośno-ostrogami-podsuwa-ę-papucie
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson


przy­jaciel- ktoś-przed-kim-można-głośno-myść
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf


cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Trąby jerychońskie grały jedynie głośno ale nic konkretnego. -Władysław Grzeszczyk


trąby-jerychońskie-grały-jedynie-głośno-ale-nic-konkretnego
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: To kim jesteś krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz. -Ralph Waldo Emerson


to-kim-jesteś-krzyczy-tak-głośno-że-nie-słyszę-co-mówisz
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć. -Aleksander Kumor


róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią. -Friedl Beutelrock


dobroć-jest-cichym-czynieniem-tego-o-czym-inni-głośno-mówią
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty:


człowieku-spójrz-w górę-i po­wiedz-głośno-so­bie-mam-siŁĘ-~pa­weł-rychlica 
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Bek­nij! Bek­nij głośno! Za cicho, bek­nij głośniej! Nie tak się be­ka, czekaj... Ja beknę dob­rze, sprośnie. Te­raz bek­nij, jak ja, tak głośno jak tyl­ko się da. Be­kaj­my ra­zem co dnia! Niech nasze be­kanie trwa! Ja bekłem dziew­czy­nie do ucha i stała się przez to przygłucha i te­raz się drze jeszcze głośniej, choć na­dal tak sa­mo ją dmucham. Be­kanie to piękny jest dźwięk, do­mena śmiałego człowieka i chy­ba człowieku byś pękł gdy­byś ty nig­dy nie bekał.   -Moon G


Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią. -Anonim


dobroć-jest-wtedy-gdy-ę-cicho-robi-to-o-czym-inni-głośno-mówią
Głośno Za­dając Py­tanie Cytaty: Py­tanie jest po­bożnością myśli. -Martin Heidegger