Głosów Decydować Cytaty

Głosów Decydować Cytaty: Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem. -Willy Brandt


demokracja-nie-powinna-iść-tak-daleko-żeby-w-rodzinie-większośą-głosów-decydować-kto-jest-ojcem
Głosów Decydować Cytaty: Cisza jest głosów zbieraniem. -Cyprian Kamil Norwid


Głosów Decydować Cytaty: Czas jest jak moneta. Tylko ty powinieneś decydować, jak ją wydasz. Bacz, by inni nie zrobili tego za ciebie. -Anonim


czas-jest-jak-moneta-tylko-ty-powinieneś-decydować-jak-ją-wydasz-bacz-by-inni-nie-zrobili-tego-za-ciebie
Głosów Decydować Cytaty: Kto szu­ka praw­dy, nie po­winien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Głosów Decydować Cytaty: Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Głosów Decydować Cytaty: Głosowanie wcale nie oznacza demokracji: oznacza liczenie głosów. -Tom Stoppard


głosowanie-wcale-nie-oznacza-demokracji-oznacza-liczenie-głosów
Głosów Decydować Cytaty: ‎


Głosów Decydować Cytaty:


Głosów Decydować Cytaty: Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć. -Ścigany przez Niedźwiedzie