Głos” Cytaty

Głos” Cytaty: Głos sumienia i głos honoru brzmią cichutko, gdy kiszki marsza grają. -Denis Diderot


głos-sumienia-i-głos-honoru-brzmią-cichutko-gdy-kiszki-marsza-grają
Głos” Cytaty: Żaden ludzki głos nie potrafi wyrazić powszechnej żałoby z taką ekspresją, jak głos psi. -Curzio Malaparte


Żaden-ludzki-głos-nie-potrafi-wyrazić-powszechnej-żałoby-z-taką-ekspresją-jak-głos-psi
Głos” Cytaty: Głos przyrodzenia zagłusza głos sumienia. -Jan Sztaudynger


głos-przyrodzenia-zagłusza-głos-sumienia
Głos” Cytaty: Serce jest starsze i ma pierwszy głos, rozum jest młodszy, ale gdy dojrzeje, ma prawo głos zabierać i radzić. -Karol Juliusz Weber


serce-jest-starsze-i-pierwszy-głos-rozum-jest-młodszy-ale-gdy-dojrzeje-prawo-głos-zabierać-i-radzić
Głos” Cytaty: Głos ludu - to głos Boga. -Anonim


głos-ludu-to-głos-boga
Głos” Cytaty: An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos. -P » Terry Pratchett » Mort


Głos” Cytaty: usłyszeć głos jak z pod ziemi z znienacka w cza­sie snu cisza świat już śpi ja tez i nag­le budzi mnie z le­tar­gu marzeń z re­lak­su chwil ten głos z daleka i słyszysz go  jak echo wśród drzew słyszysz je­go dźwięk --- 2006-05-02 autor: Emi­lia Szumiło  -Emilia Szumiło


Głos” Cytaty: Set­ki emoc­ji w je­den głos wzięły, W jed­no się echo zlały. Łza się po­toczyła, krew się ulała, Oczy wciąż w je­den pun­kt patrzą, I czekają, Cze­kają i nic po­nad to, Aż w końcu głos przemówi, Uwol­ni uczu­cia serca. Wy­buch i spalenie, To tyl­ko je czeka. -płonąca


Głos” Cytaty: Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej. -Fabian Czarnecki


Głos” Cytaty: Nawet głos sumienia ma chrypkę. -Karol Kord


Głos” Cytaty: Głos wolny, wolność ubezpieczający. -Stanisław Leszczyński


Głos” Cytaty: I głos sumienia przechodzi mutację. -Stanisław Jerzy Lec


Głos” Cytaty: Wsłuchujemy się w głos sumienia, a to tylko echo. -Anna Krzyżanowska


wsłuchujemy-ę-w-głos-sumienia-a-to-tylko-echo
Głos” Cytaty: Głos sumienia też miewa fałszywe brzmienia. -Elżbieta Grabosz


głos-sumienia-też-miewa-fałszywe-brzmienia
Głos” Cytaty: Mężczyzna żonaty traci głos - żona mu go odbiera. -Wojciech Bogusławski


Głos” Cytaty: Stłumiony głos su­mienia kiedyś od­bi­je się echem. -Papużka


stłumiony-głos-su­mienia-kiedyś-od­bi­ ę-echem
Głos” Cytaty: Sumienie to wewnętrzny głos, który ostrzega, że ktoś patrzy. -Harold Mencken


sumienie-to-wewnętrzny-głos-który-ostrzega-że-ktoś-patrzy
Głos” Cytaty: ry­by mają głos... tyl­ko wielu uda­je że nie słyszy  -wdech


ry­by-mają-głos-tyl­ko wielu-uda­-że-nie słyszy